De ansatte i spanske repræsentationer har haft et reelt lønstop i over 10 år. Protest foran ambassaden 300522

De ansatte i spanske repræsentationer har haft et reelt lønstop i over 10 år. De er forladt af den spanske stat. Foto: Torsten Raagaard.


Ansatte på de spanske repræsentationer i hele verden klæder sig nu i sort hver mandag og protesterer foran arbejdspladsen i frokostpausen eller efter arbejdstid for at undgå at blive trukket i løn. I London strejkede de lokalansatte i 53 dage.

Der findes ingen strejkekasse hos spanske fagforeninger, så der er tale om en enorm indsats, som bevidner, at personalet er virkelig presset. Det samme skete i Berlin.

- Lønningerne er der efterhånden så lave, at mange må dobbeltjobbe. Det sker også på den spanske ambassade i Danmark, konstaterer Kasper Steenholt Olesen. Han er generalsekretær i Danmark for den store spanske fagforening UGT med næsten 1 million medlemmer.

Manuel Carabias Crespo styrer administration og bogholderi I den spanske stats turistbureau på en central adresse i Bredgade. Han har arbejdet der i godt 30 år. Men den seneste årrække har lønnen stået i stampe.

- Vi har undersøgt sagerne via tal fra Danmarks Statistik, og jeg burde have 8.000 kroner mere om måneden, end jeg får, slår Crespo fast.

- Med en undtagelse af et plus på 0,69% i 2019 får jeg stadig den samme løn, som da jeg blev ansat som translatør i 2011, bekræfter Kasper Steenholt Olesen.

- SKAT tilpasser årligt de ansattes forskudsopgørelser, fordi de naturligvis beregner en vis lønstigning. Vi må så selv rette tallet efterfølgende. For vores lønninger er ikke steget og gør det heller ikke, siger fagforeningsmanden.

- Det sker for alle ansatte herude.

HK sender strejkevarsel
Manuel Carabias Crespo er talsmand for de i alt 4 HK’ere i den spanske stats turistbureau på den fashionable Bredgade-adresse tæt på Amalienborg.

Gennem HK Service Hovedstaden har han forsøgt at få etableret ordnede forhold, og derfor har han bedt fagforeningen rejse krav om at få tegnet en overenskomst.

Men indtil videre har arbejdsgiveren – den spanske stat – afvist kravet om overenskomst.

HK Service Hovedstaden har derfor nu sendt første strejkevarsel til spanske stats turistbureau.

Manuel Carabias Crespo er også nyvalgt tillidsrepræsentant i Comité Unico Plex, som er et fagligt organ for medarbejdere ansat i udlandet i den spanske administration. De er i alt 37 tillidsrepræsentanter, som repræsenterer de omkring 6.000 ansatte kolleger verden.

Protesterne hver mandag er et forsøg fra Comité Unico Plex på at sikre en opdatering af lønnen, som "korrigerer tabet af købekraft efter 13 års lønindefrysning," skriver Comité Unico Plex 30. maj i en fælles erklæring til arbejdsgiverne i den spanske stat. 

Den spanske model
Arbejdsforholdene i de spanske repræsentationer er langt fra de velordnede forhold, som det danske arbejdsmarked er underlagt. Listen over manglende rettigheder kalder på handling. Det er derfor, de ansatte verden over nu står sammen for at skabe ændringer.

- Hverken funktionærloven eller ferieloven overholdes. Der betales ikke ferietillæg, trods afgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om ambassadens forpligtelse til at betale, forklarer Kasper Steenholt Olesen.

- Personalet fik ikke udbetalt feriepenge i forbindelse med ændring af ferieloven. Da flere af os søgte om udbetaling, stod der 0 kroner.

- Dansk Magisterforening sendte en officiel protest på en kollegas vegne, og Udenrigsministeriets protokolafdeling rettede efterfølgende henvendelse til ambassaden – uden effekt, tilføjer Kasper Steenholt Olesen.

- Vi har ingen overenskomst og ingen reel forhandlingsret. Først i november 2021 fik vi lov at afholde valg til faglig repræsentation. Men den spanske statsadministration har bestemt ikke udvist interesse for at samarbejde med de nyvalgte repræsentanter, konstaterer Manuel Carabias Crespo.

Han kalder ansættelsesforholdene for ”den spanske model.”

- Det er en anakronisme fra gamle dage, påpeger Manuel Carabias Crespo.

Kasper Steenholdt Olesen (tv.) er tillidsmand for sine kolleger på den spanske ambassade, Manuel Carabias Crsepo er talsmand for 4 HK’ere på den spanske stats turistbureau.

Kasper Steenholdt Olesen (tv.) er tillidsmand for sine kolleger på den spanske ambassade, Manuel Carabias Crespo er talsmand for 4 HK’ere på den spanske stats turistbureau. Foto: Torsten Raagaard.

Mangler en masse
Der er mange elementer i den spanske model, som absolut ikke harmonerer med forholdene i danske model.

Der gives for eksempel ikke tillæg for over- eller weekendarbejde, alene afspadsering. Efteruddannelse begrænser sig til et par onlinekurser. Mange ansatte pålægges at gå med konsulatets vagttelefon 5-6 uger årligt, 24 timer i døgnet.

- Kompensationen er 4 dages afspadsering for 3 ugers vagt, og der er ingen lønkompensation, der er ingen forhandling, påpeger Kasper Steenholt Olesen.

Under coronatidens hjemsendelse skulle de ansatte selv sørge for blandt anden telefon, pc og stol. Og der anvendes systematisk genansættelse af ”midlertidigt personale” til stillinger, som tidligere gav fastansættelse. Ambassaden har også praktikanter, som arbejder uden løn.

Det sker igen, uden at ledelserne inddrager de ansattes repræsentanter. Det sker efter den såkaldte spanske model.

Kun få ansatte tilbydes en pensionsordning. Flertallet må tage til takke med en dansk folkepension og ATP, som er det eneste bidrag, ambassaden yder til de ansatte, der ikke har spansk socialsikring.

Kun de spanske statsborgere, der blev ansat før 2010, har en reel pensionsordning, som den spanske stat bidrager til. Og for de ansatte af anden nationalitet end dansk gælder det ofte, at de ikke vil nå at optjene ret til fuld dansk folkepension.

Manuel Carabias Crespo har en spansk pension og en lang ansættelse i den spanske stats turistbureau. Det betyder, at han til sin tid også vil få en fuld dansk folkepension.

- Men mange af mine kolleger uden pensionsordning vil få nedsat folkepension, forudser Crespo.

Kræver forhandlinger
Protestmøderne finder sted hver mandag fra den 30. maj og varer indtil den 25. juli 2022 ved hovedportene til alle ambassader og ved andre statslige arbejdspladser. 

I sin henvendelse til de statslige arbejdsgivere 30. maj kræver Comité Unico Plex, at "den spanske statsforvaltning tager de nødvendige skridt til at starte en forhandlingsproces, der forbedrer arbejdsvilkårene for den lokale medarbejderstab, uanset hvilket ministerium der betaler deres lønningsliste."

Men som nævnt blev overenskomstkravet fra HK Service Hovedstaden umiddelbart afvist af den statslige arbejdsgiver.

"Vi vil ikke tolerere den adfærd, der forsøger at modvirke retten til at mobilisere og/eller afskrække arbejdere fra deres deltagelse i den. Ligeledes forbeholder vi os ret til at indgive klager og rejse de retssager, vi kan, for at bevare de rettigheder, som retssystemet giver vores gruppe," understreger Comité Unico Plex i sin fælles erklæring til arbejdsgiverne i den spanske stat.

Artiklen er opdateret 01. juni 2022