Penge og stetoskop

Som ansat i staten får du løn under sygdom

Fakta:

Dokumentation og lægeerklæringer til din arbejdsgiver:
Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, men du har pligt til at dokumentere, at du er syg. Arbejdsgiver bestemmer i sin personalepolitik eller i det konkrete tilfælde, hvilken dokumentation der er ønsket. Arbejdsgiver kan bede om følgende:

De første dage af sygdommen kan du blive bedt om at erklære på tro og lov, at du er syg og aflevere erklæringen i underskreven stand.
Efter tre dages sygdom vil din læge kunne udstede en lægeerklæring. Arbejdsgiver skal betale lægeerklæringen. Du skal derfor kun indhente den, hvis arbejdsgiver konkret har bedt om det, eller det står i personalepolitikken på din arbejdsplads.

Din arbejdsgiver kan bede om en af tre typer lægeerklæringer:

Friattest:

I en friattest oplyser lægen, at han/hun har set dig fysisk, at du er syg, samt hvor længe sygedommen foreløbig anslås at vare.

Mulighedserklæring:

Formålet med en mulighedserklæring er at vurdere om du, trods din sygdom, kan udføre nogle af dine arbejdsopgaver. Måske starter du i dit arbejde igen i nogle få timer, eller måske bliver der taget nogle skånehensyn, som gør det muligt for dig at arbejde igen. Formålet er at fastholde dig i arbejde. Mulighedserklæringen består af to dele. Første del udfylder du sammen med din arbejdsgiver. Anden del udfylder du sammen med din læge. HUSK, at aftale en rimelig frist for aflevering af mulighedserklæringen fra din læge til din arbejdsgiver. Eksempelvis 14 dage.

Varighedserklæring:

Er du ansat under funktionærloven, kan din arbejdsgiver kræve en speciallægeerklæring, når du har været sygemeldt i 14 dage. Erklæringen skal fortælle hvor længe speciallægen forventer, at du er syg. Erklæringen hedder derfor en varighedserklæring. Arbejdsgiveren bestemmer om varighedserklæringen kan udstedes ad din praktiserende læge eller om den skal udstedes af en speciallæge i den sygdom du lider af. Arbejdsgiver har fortsat ikke krav på at vide, hvad du fejler.

Lægeerklæring:

Er den overordnede definition omkring de forudgående erklæringer.

Her kan du læse meget mere omkring sygeforløb, både som ansat og som ledig:

Sygeguide

HK - Råd og Støtte - sygdom