Ditte Gottlieb Bredahl og PKA-direktør Jon Johnsen.

- Barnet er omdrejningspunktet, og hvis du er forældre til det barn, så skal du have lige adgang til barsel med fuld løn, forklarer PKA-direktør Jon Johnsen til HK Kommunal Hovedstadens formand Ditte Gottlieb Bredahl.

Da PKA’s administrerende direktør Jon Johnsen vendte tilbage fra ferie 1. august, var han allerede godt på vej til at markere pensionsselskabet som en ”first mover” på ligestilling. Dagen efter trådte de nye regler om barsel i kraft, som blandt andet betyder, at en del af orloven skal holdes af faderen.

Allerede 2 dage efter fik PKA’s medarbejdere beskeden om, at selskabet ligestiller alle medarbejdere uanset køn i forhold til barsels- og forældreorlov. Alle medarbejdere får ret til 26 ugers forældreorlov med fuld løn. Den eneste forskel vil fremover være, at den gravide har ret til at gå på graviditetsorlov med fuld løn 8 uger inden fødslen.

- Da denne lovgivning træder i kraft, tænker vi: Det bliver vi nødt til at reagere på. Det var ikke forberedt på forhånd. Men det ligger meget på linje med den personlige overbevisning, jeg har. Hvis man er forældre, så er man forældre, uanset hvilken familiekonstellation man er i, siger Jon Johnsen.

- Om man er biologiske forældre eller adoptivforældre, om man er 2 mænd, der lever sammen, eller man er 2 kvinder – eller hvilken kønsidentitet, man har. Det er det, som er omdrejningspunktet. Så har man ret til at have de samme gode forhold, understreger han.

Ditte Gottlieb Bredahl  og Jon Johnsen

- Det er så vigtigt et skridt, PKA nu har taget, siger Ditte Gottlieb Bredahl til PKA’s Jon Johnsen.

Målet er ligestilling
I PKA sparer rygraden i den danske sundhedssektor op til pensionen. Det gælder fx sygeplejersker, lægesekretærer og radiografer samt socialpædagoger. PKA er et af landets største pensionsselskaber og har 350.000 medlemmer. 

- Barnet er omdrejningspunktet, og hvis du er forældre til det barn, så skal du have lige adgang til barsel med fuld løn. Det har været vigtigt for mig helt personligt, at det også gælder regnbuefamilier. Så det gælder hele vejen rundt, fastslår Jon Johnsen som en af de vægtige grunde til, at PKA fra 4. august har ligestillet alle, når det gælder barsel.

En anden klar grund for PKA til at gennemføre ligestilling på barsel er den manglende ligeløn på hele arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd. 

- Det bliver jo særligt tydeligt, når man er i en virksomhed, hvor 90 procent af medlemmerne er kvinder. Så bliver man nødt til at reflektere ekstra meget over det. Jeg tror, at barsel er en helt afgørende faktor i uligelønnen, det er en kæmpefaktor. Det siger næsten sig selv, hvis man er ude af arbejdsmarkedet i 1, 2, 3 år, fordi man har 1, 2, 3 børn. Så risikerer man at glide ned af den sliske, så.er man den, der får lidt mindre i løn, konstaterer Jon Johnsen.

Ligestilling er konkret
PKA arbejder derfor målrettet for at udjævne lønforskellene mellem kønnene med helt konkrete indsatser.

- Vi gør faktisk meget ud af det. Vi er jo en relativt lille virksomhed, men med rigtig mange medlemmer. Vi kigger hvert år alle medarbejderne igennem, kvinder og mænd, for at se, om der er nogle uforklarlige forskelle. Vi går ind og kigger på hver eneste medarbejder. Hvis man har en kvinde og en mand, som kan det samme og laver det samme i virksomheden, så skal de have den samme løn. Så det gør vi hvert år, forklarer direktøren.

- Vi startede sidste år og har gjort det igen i år. Og det førte faktisk til, at nogle kvinder blev sat op i løn, tilføjer Jon Johnsen.

- Fedt, lyder det direkte fra HK Kommunal Hovedstadens formand Ditte Gottlieb Bredahl.

Jon Johnsen her selv holdt barsel med sine egne 2 børn, der netop er vokset forbi teenageårene.

- Den glæde, jeg selv har oplevet ved at være sammen med mine børn og få den relation, det bliver mere ligeværdigt. Jeg synes, det er supervigtigt, at man er ligeværdige forældre i børnenes liv, konstaterer direktøren.

Han mener, PKA’s nye regler peger i en retning, som på sigt vil give et mere ligeværdigt arbejdsmarked, fordi flere og flere virksomheder vil indse nødvendigheden af at udjævne lønforskellen mellem kønnene, som i dag ligger på knap 20 procent.

- Jeg tror i løbet af nogle måneder, så vil flere og flere virksomheder sige, at ”det må vi også gøre.” Så vil det brede sig. Det har så stor værdimæssig betydning. Over tid vil vi se en langt mere retfærdig og rimelig aflønning mellem kønnene. Plus alle de gode virkninger med at få et bedre forhold til sine børn, vurderer Jon Johnsen.

Ditte Gottlieb Bredahl og PKA-direktør Jon Johnsen.

Der er anerkendende smil fra Ditte Gottlieb Bredahl til PKA-direktør Jon Johnsen.

Roser fra HK Hovedstaden
Det lå ikke umiddelbart i kortene, at HK Kommunal Hovedstadens formand Ditte Gottlieb Bredahl skulle tilbringe sin fredag formiddag i selskab med PKA’s direktør. Men da HK-afdelingen blev ringet op torsdag, og PKA fortalte om deres nye regler for barsel, lå det lige for at aflægge en visit i PKA.

For ved at melde hurtigt ud og give lige barselsvilkår for alle, sender pensionsselskabet et klart signal, både til de øvrige pensionsselskaber, men også til samfundet og arbejdsmarkedet generelt.

- Jeg synes, det er så vigtigt et skridt, PKA nu har taget. Fordi selskabet har ageret i ligestillingens tjeneste, siger Ditte Gottlieb Bredahl.

- Der er en kæmpe signalværdi i at sige, ”vi synes, det her er vigtigt, og det er større end os selv.” Det er en samfundsting, så derfor gør vi det her nu i forhold til at vente på, at det snakker vi om ved overenskomsten, konstaterer Ditte Gottlieb Bredahl.

- Det er også inspiration til de andre pensionsselskaber, tilføjer hun.

Jon Johnsen forudser allerede nu, at en række virksomheder hurtigt vil følge trop. Og PKA-direktøren har for sit eget vedkommende afmonteret ligestilling af barselsregler fra kommende overenskomstforhandlinger.

- Jeg vil umiddelbart tro, at de andre kommer på de tanker før overenskomstforhandlingerne. Vi har også prøvet at regne på, hvad det vil koste. Og på lang sigt bliver det jo det samme, men det kan godt tage en del år, fordi det er jo også handler om kultur, siger Jon Johnsen. 

- Jeg vil ikke gøre det her til et forhandlingselement i overenskomstforhandlingerne. Jeg synes, det handler om værdier, som jeg selv tror rigtig meget på. Det er både mænd og kvinder, og så er diversitetselementet rigtig vigtigt, påpeger han.

- Og ja, det er jo bare fair, at det skal være sådan.