Bag optagelsestallene ses, at antallet af 1. prioritetsansøgere generelt er faldet, hvilket har betydet, at adgangskvotienterne på de fleste skoler er faldet i forhold til sidste år. Som en yderligere forklaring på faldet i 1. prioritetsansøgere kan også være, at den engelsksproget laborantuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus er lukket som en del af en Christiansborg-aftale om at lukke for en række engelsksproget uddannelser.

 

Således viser optagelsestallene fra www.ufm.dk om alt fra ”alle optaget, ledige pladser” til et adgangskrav på 7,3 på UCL Odense som det højeste adgangskrav på landsplan.

  

- Fornuftigt – er DL-F formandens første kommentar om årets optagelsestal. Forhåbentlig kommer vi til at se en bedre sammenhæng mellem studiepladser og praktikpladser de næste år – og det glæder mig, udtaler Susanne Bahne Hansen.

 

- Og så selvfølgelig et tillykke med optagelsen til de studerende. Jeg er sikker på, at det er nogle topmotiverede studerende, der nu indtager øvelseslokalerne på landets laborantskoler, afslutter DL-F formanden.

 

Miljøteknologuddannelsen viser en tilbagegang i optagelse fra 51 i 2021 til 36 i 2022. 

 

Optagelsestallene for overbygningsuddannelsen til Professionsbachelor i laboratorieteknologi er i skrivende stund ved at blive indhentet og forventes klar til LABORANTEN nr. 8, der udkommer den 20.-23. september.