Baby kigger på uro

Har du styr på de nye barselsregler? Foto: Colourbox

Venter du barn? Eller går du indtil videre bare rundt med baby-drømme?  Uanset hvad skal du i fremtiden være indstillet på at dele barslen mere ligeligt med den anden forældre.

Det er i hvert fald grundtanken bag de nye barselsregler, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget tidligere i år. De nye barselsregler gælder for alle børn født fra d. 2. august 2022, og med dem følger der 11 ugers øremærket barsel til begge forældre.

Det betyder, at de 11 ugers barsel ikke kan overføres fra den ene forældre til den anden. Vælger far derfor ikke at afholde sine 11 uger, vil de gå tabt.

Dog kan fordelingen af barslen påvirkes af andre faktorer og særlige situationer. 

barselsregler overblik

Her kan du få et overblik over, hvordan barslen kan fordeles. Illustration Tone Thoresen

Lyder det forvirrende? Bare rolig, vi svarer på de vigtigste spørgsmål her:

Betyder de nye regler, at far ikke kan tage mere barsel end de 11 øremærkede uger?

Den nye aftale rykker ikke ved mors og fars samlede mængde barsel. Det vil sige, at begge forældre stadig har 48 ugers barselsdagpenge samlet set. Heraf har forældrene hver 24 af de uger. 11 af disse uger er øremærket, mens resten vil den ene forælder kunne overdrage til den anden. 

Førhen havde moren ret 14 ugers barsel, som ikke kunne overdrages, mens faren kun havde to uger. De nye regler giver derfor faren hele ni ugers barsel mere end tidligere.

Hvordan hænger det sammen med den overenskomst, jeg arbejder på?

Barselsreglerne piller ikke som sådan ved dine muligheder for løn under barsel. På HK Handels overenskomster vil du stadig være sikret fuld løn i en periode under din barsel. Perioden med fuld løn afhænger dog af, hvilken overenskomst du arbejder under.  Du kan læse mere om dine rettigheder i din overenskomst. Oversigten finder du her.

Hvilke regler gælder for soloforældre?

Som enlig forsørger vil du fortsat have ret til den orlov, som du havde under den tidligere ordning.

Men fra d. 1. januar 2024 vil du have mulighed for at overdrage noget af barslen, som ikke er øremærket til et nærtstående familiemedlem fx søskende, bedsteforældre eller lignende.

Dermed behøver soloforælderen ikke at tage den fulde barsel selv.

Hvad så med regnbuefamilier?

Også her gælder der særlige regler. Med den nye aftale får regnbuefamilier nu mulighed for at fordele barslen mellem sig. Det betyder, at nu kan en medmor eller medfar tage del i de uger af barslen, som ikke er øremærket.

De nye regler for LGBT+-familier træder dog først i kraft i 2024.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 
Kilde: Borger.dk