Nina Heidelbach, formand for Industrigruppen

Nina Heidelbach, formand for Industrigruppen. Foto: Carsten Bundgaard

Hvad er tillidsrepræsentanterne optaget af?

Noget af det, der fylder, er den ringe lønudvikling, Arbejdstid - større indflydelse på normal og skæve arbejdstider, prioritering af tid til uddannelse og det, at kolleger bliver skrevet ud af overenskomsterne, fylder også en del hos tillidsrepræsentanterne.

Hvad var de 3 vigtigste overenskomsttemaer, I diskuterede?

Fritvalg. Vi skal have flere penge. Det skal være fleksibelt, hvad du kan bruge fritvalg til. Fx skal alle kunne købe sig fri. Og så fylder det for mange TR’ere, at stigninger på fx fritvalg medregnes i den individuelle lønvurdering. Samtidig skal vi have styrket rammerne for det lokale lønarbejde.

Pensionssatsen i Industriens Funktionæroverenskomst skal forhøjes, så den harmonerer bedre med anbefalingerne om, at vi skal spare mindst 15 % op af den løbende indkomst. Og så vil vi gerne have hævet arbejdsgiverbidraget, så vores egenbetalingen bliver frigjort til lønkroner i stedet.

Dækningsområdet. Vi hører hovsa-undskyldninger, når vores kolleger bliver skrevet ud af overenskomsterne. ”Hov, det var en fejl” eller ”Hov, jamen det er jo bare en vikar” …
Det kan virke som om, det er en bevidst strategi fra ledelsernes side, så de på sigt kan undsige sig overenskomsterne og undgå at betale fritvalg. Noget kunne løse problemet, hvis arbejdsgiverne blev forpligtiget til at informere de tillidsvalgte om til- og afgang inden for dækningsområdet

Det kan være helt legalt at skrive nogen ud af overenskomsten, men hvis personen stadig udfører HK-arbejde, så bør hverken en ny titel, nyt lønniveau eller ny uddannelse medføre, at man ryger ud af overenskomsten. Og det skal skærpes i overenskomsten.

Hvilke udfordringer ser I lige nu ude på arbejdspladserne?

Det er medarbejdernes marked lige nu, hvilket skaber udfordringer med at rekruttere nye ansatte. Medarbejderomsætningen er høj, og vi mangler kolleger og er pressede. Vi skal ha’ forbedret løn- og ansættelsesvilkårene og større indflydelse på arbejdstiden for at kunne tiltrække nye medarbejdere.

Vi skal i tillæg hertil også ha’ forbedret de tillidsvalgtes ”rammebetingelser”. De er jo ligeså pressede som kollegerne og har tillidshvervet i tillæg hertil.

Når engang overenskomstforhandlingerne er overstået, hvad håber du så, der er kommet ud af det?
Ønskescenariet er, at der er kommet mere på fritvalg – det får vi alle sammen noget ud af. Og så skal fritvalg være mere fleksibel og kunne bruges til mere.

 

Medlemmernes top 5

Her er en liste over de 5 ting, medlemmerne ønsker sig allermest:
  1. Bedre arbejdstidsbestemmelser.
  2. Mere i løn.
  3. Bedre psykisk arbejdsmiljø.
  4. Bedre seniorordning/seniorpolitik.
  5. Bedre balance mellem arbejds- og privatliv og indflydelse på jobbet.
Overenskomstgruppen Industri har fået 7.313 medlemsønsker til overenskomstfornyelsen i 2023. På TR-træffet, som blev holdt 1. og 2. september, deltog 90 tillidsrepræsentanter fra gruppen.

 

HK Privats sektorbestyrelse tager 13. september 2022 stilling til, hvilke krav der bliver sendt videre til CO industri, som er det forhandlingsfællesskab, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri i 2023. Overenskomsten, der danner grundlag for alle andre HK-overenskomster på det private arbejdsmarked.