Mette Julie Theilsborg, formand for Organisationsgruppen

Mette Julie Theilsborg, formand for Organisationsgruppen. Foto: Carsten Bundgaard.

Hvad er tillidsrepræsentanterne i Organisationsgruppen optaget af?

Langt de fleste af os skal først forhandle overenskomst i 2024. Mange af os sidder i fagbevægelsen over for en arbejdsgiver, som er topprofessionel til at forhandle, og det er derfor bøvlet, hvis ikke vi er knivskarpe selv.

Derfor opruster vi lige nu tillidsrepræsentanternes kompetencer. Samtidig arbejder vi med at forberede et inspirationskatalog til en slags ”drømmeoverenkomst”, som den enkelte tillidsrepræsentant kan tage med til sine forhandlinger.

Men vi er alle sammen på den ene eller den anden måde arvtagere af industriforliget. Derfor er det også vigtigt, at vi giver vores besyv med.

Hvad var de 3 vigtigste overenskomsttemaer, I diskuterede?

Vi diskuterede rammer og kom frem til, at vi vil have den fulde økonomiske ramme. Mange af særoverenskomsterne følger KTO- og CFU- forligene, men alligevel skal vi gang på gang diskutere, om vi skal have den fulde ramme udmøntet. Og selvfølgeligt skal vi det.

Det er en klar fordel at være enige om rammen. Der er flere, der ikke følger nogen ramme og først skal blive enige om den, før de overhovedet kan begynde at forhandle. Det kan altså eliminere nogle problemer.

Vi ønsker fuld arbejdsgiverbetalt pension, så egenbetalingen bliver frigivet til løn.

Og så vil vi have sat Fritvalgskontoen op og gjort den mere fri, så puljen kan bruges til fridage, løn og pension.

Hvilke udfordringer ser I lige nu ude på arbejdspladserne?

De tre ting vi talte om er:

  1. Dækningsområde – HK’ere bliver skrevet ud af overenskomsterne
  2. Uddannelse – for få tager det.
  3. Work/life balance – ja den er for presset. Vi har brug for mere fleksibilitet, indflydelse på planlægningen af arbejdstid, ret til hjemmearbejde og bedre senior- og pensionsordninger.

 

Når engang overenskomstforhandlingerne er overstået, hvad håber du så, der er kommet ud af dem?

Jeg drømmer om, at overenskomsterne indeholder en beskrivelse af, hvad formålet/intensionen er med en tekst i overenskomsten. Så vores kolleger ved, hvad vi mener med det, vi skriver.

Og at overenskomsterne beskriver en procedure for, hvordan en overenskomststekst skal udleves. Jeg håber, det kan hjælpe til at nedbringe misforståelser og uenigheder om fortolkning, således at vi kan sikre mere ro på arbejdspladsen.

Jeg drømmer om at tillidsrepræsentant og ledelse får et godt samarbejde, så vi kan sikre at vores kolleger ikke skal bekymre sig om ansættelsesvilkår, men kan fordybe sig i deres arbejde.

medlemmernes top 5

Medlemmer af Overenskomstgruppe Organisationer har indsendt 550 ønsker til overenskomstfornyelserne.

Her er en liste over de 5 ting, medlemmerne ønsker sig allermest:
  1. Bedre arbejdstidsbestemmelser.
  2. Bedre psykisk arbejdsmiljø.
  3. Mere i løn.
  4. Bedre ledelse.
  5. Indførelse af seniorordning/seniorpolitik.
Overenskomstgruppen Organisationer har fået 550 medlemsønsker til overenskomstfornyelserne. På TR-træffet, som blev holdt 1. og 2. september, deltog 28 tillidsrepræsentanter fra gruppen.

 

HK Privats sektorbestyrelse tager 13. september 2022 stilling til, hvilke krav der bliver sendt videre til CO industri, som er det forhandlingsfællesskab, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri i 2023. Overenskomsten, der danner grundlag for alle andre HK-overenskomster på det private arbejdsmarked.