Claus Rostgaard, formand for Servicegruppen

Claus Rostgaard Sørensen, formand for Servicegruppen. Foto: Carsten Bundgaard

Hvad er tillidsrepræsentanterne optaget af?

Det kedelige svar er, at vores lønkroner bliver mindre og mindre værd, så lønnen fylder meget hos mig selv og de øvrige tillidsrepræsentanter. Produktiviteten er steget de seneste år, men kun nogle få får del i overskuddet.

De mange, der har leveret arbejdskraften, får at vide, at der ikke er råd til lønstigninger i nedgangstider, men nu får de pludselig også at vide i opgangstider, at der heller ikke er råd. Der er stigning i overskudsgraderne, hvis ikke vi skal have del i indtjeningen nu, hvornår så?

Hvad var de 3 vigtigste overenskomsttemaer, I diskuterede i Servicegruppen?

Løn! Vi skal have meget mere end vi plejer.

Fritvalgsordningen skal forhøjes, og medarbejderne skal selv kunne bestemme, om de vil have pengene i hånden, købe sig til mere fri, sætte dem ind på pensionsopsparingen eller bruges til seniorfridage.

Og så skal gummiparagraffer omkring vores arbejdstider skærpes. Mange af os i overenskomstgruppen arbejder i servicefunktioner, hvor vi har skæve og ubekvemme arbejdstider. Desværre er formuleringerne i overenskomsterne omkring vores løn og vilkår i forhold til skiftende arbejdstider ikke forpligtende for arbejdsgiverne.

Der står alt for ofte ’kan’ eller ’bør’ i stedet for ’skal’. Det har vi et klart ønske om at få lavet om. Fx er vi ikke garanteret genebetaling alle timer i weekender eller om natten. Man ’kan’, men når arbejdsgiver ikke vil optage drøftelser, så kan vi ikke gøre noget.

Hvilke særlige udfordringer har gruppens medlemmer ude på arbejdspladserne?

Der er brug for mere frihed i forskellige former; barns sygdom, seniorordninger og ikke mindst omsorgsdage - uanset hvor man er i livet.

Vi har behov for at udviklet lokale fleksible hjemmearbejds-løsninger, der passer den enkelte. Og vi har brug for at slå fast, at hjemmearbejde aldrig må tvinges igennem som en løsning, men altid være baseret på frivillige ordninger.

Når engang overenskomstforhandlingerne er overstået, hvad håber du så, der er kommet ud af det?
Jeg drømmer om, at der ligger en langt højere fritvalgsbetaling, og at mulighederne for at bruge den bliver udvidet.

Medlemmernes top 5

Her er en liste over de 5 ting, medlemmerne ønsker sig allermest:
 
  1. Mere i løn.
  2. Bedre arbejdstidsbestemmelser.
  3. Bedre psykisk arbejdsmiljø.
  4. Bedre seniorordning/seniorpolitik.
  5. Bedre balance mellem arbejds- og privatliv og indflydelse på jobbet.
Overenskomstgruppen Service har fået 3.125 medlemsønsker til overenskomstfornyelsen i 2023. På TR-træffet, som blev holdt 1. og 2. september, deltog 56 tillidsrepræsentanter fra gruppen.

 

HK Privats sektorbestyrelse tager 13. september 2022 stilling til, hvilke krav der bliver sendt videre til CO industri, som er det forhandlingsfællesskab, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri i 2023. Overenskomsten, der danner grundlag for alle andre HK-overenskomster på det private arbejdsmarked.