Bonnie Blirup, formand for Sundhedsgruppen

Bonnie Blirup, formand for Sundhedsgruppen. Foto: Carsten Bundgaard

Hvad er medlemmerne optaget af?

Vi er optaget af løn. Vores statistikker fortæller os år efter år, at Sundhedsgruppens medlemmer er blandt de absolut lavestlønnede af HK Privats medlemmer. Og lige nu, hvor inflationen raser, kan vi virkelig mærke, at vores penge bliver mindre værd. Arbejdsgiverne prissætter os for lavt!

For at løse det problem kan vi blandt andet søge inspiration hos andre, fx i den kommunale overenskomst for tandklinikassistenter, hvor nogle af de jobfunktioner, som tandklinikassistenter udfører, er beskrevet og giver ekstra tillæg.

Hvis ikke det bliver muligt at indføre i overenskomsterne, så må vi prøve at lave et katalog, som hvert medlem kan tage med ind til forhandlingerne. Og en af vores fornemste opgaver er at få lært medlemmerne at banke på hos chefen og forhandle sin løn.

Vi er også meget optaget af arbejdsmiljø. Fx giver tandklinikassistenternes firehændige arbejde en masse skulder/nakkeskader. Og vi samarbejder lige nu med Tandlægeforeningen om nogle tiltag, medlemmerne kommer til at se den kommende tid.

Hvad var de 3 vigtigste OK-temaer i diskuterede?

Vi skal have mere løn. Om det er gennem store forhøjelser i lønsatserne, eller om lønkronerne kommer ved, at arbejdsgiverne betaler den sidste 1/3-del af pensionen - altså egenbetalingen - eller om det er flere fritvalgsprocenter, der skal hjælpe os med at hæve lønnen, det ved jeg ikke. Men hæves, det skal den.

En overvejelse er, at vi får indført flere løntrin ud over funktionstillæggene. Det ved vi også, at en del medlemmer ønsker. I tandklinikassistenternes overenskomst er der fx kun 5 løntrin.

Vi ønsker os et bedre arbejdsmiljø, hvor vi undgår skader.

Og så vil vi gerne værne om og forbedre arbejdstidsaftalerne i overenskomsterne. Der er for tiden en tendens til, at klinikejerne gerne vil forlænge åbningstiderne, men vi er så pressede, at vi ikke kan tage mere arbejde, så vi vil ikke give os på de rettigheder, vi allerede har. Vi vil have dem forbedret.

Når engang overenskomstforhandlingerne er overstået, hvad håber du så, der er kommet ud af det?

Jeg forventer, at vi får mere i løn og på den måde får en anerkendelse, der kan højne vores faglige stolthed, får talt vores fag op og får mange flere til at søge ind på vores uddannelser.


Medlemmernes top 5

Her er en liste over de fem ting, medlemmerne ønsker sig allermest: 
  1. Mere i løn.
  2. Bedre psykisk arbejdsmiljø.
  3. Indførelse af seniorordning/seniorpolitik.
  4. Bedre balance mellem arbejds- og privatliv og indflydelse på jobbet.
  5. Bedre arbejdstidsbestemmelser.

Medlemmerne af Overenskomstgruppe Sundhed har indsendt 992 ønsker til overenskomstfornyelsen i 2023.

 

HK Privats sektorbestyrelse tager 13. september 2022 stilling til, hvilke krav der bliver sendt videre til CO industri, som er det forhandlingsfællesskab, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri i 2023. Overenskomsten, der danner grundlag for alle andre HK-overenskomster på det private arbejdsmarked.