Modul 3 på TR-grunduddannelsen

Samarbejde og konstruktiv forhandling
”De forhandlere, der plejer en god dialog forud for møderne, opnår ofte, at de helt uformelt kommer langt hen imod enighed,” skriver Søren Viemose i grundbogen, der bruges på HK Kommunals forhandlingskursus.

Siden 2017 har HK Kommunals grunduddannelse for tillidsrepræsentanter indeholdt et decideret forhandlingskursus. Det er modul 3, som har en varighed af fire dage. En forudsætning for deltagelse er, at du har gennemført modul 2. TR-suppleanter kan desværre ikke deltage på dette kursus, medmindre særlige forhold er gældende.

Læs mere om modul 3 på side 23 i det nye kursuskatalog for 2023.

Som grundbog på kurset og generelt som forhandlingsteori anvendes en lille god og nemt læst bog af Søren Viemose. Bogens titel er: ”Samarbejde og konstruktiv forhandling – Hvordan du kan forhandle værdifulde aftaler og opbygge tillid på arbejdspladsen”. 

Flere af bogens pointer er meget relevante i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Det gælder fx i afsnittet ”Fælles fakta-indsamling”, hvor der lægges vægt på, at begge parter forud for en forhandling er enige om det faktuelle grundlag. Ved at opnå enighed om grundlaget for forhandlingen, fremme man chancerne for at skabe et konstruktivt forløb. Derfor skal man heller ikke holde sin egen indsamlede viden tæt ind til kroppen, men dele den med sin modpart.

HK’s kursus i forhandlingstræning

Har du taget den obligatoriske del af din TR-uddannelse for nogle år siden, har du mulighed for at blive dygtigere som forhandler og få genopfrisket teorien via HK’s valgfrie TR-kursus ”Forhandlingstræning”. Du får genopfrisket teorien og indsigt i din adfærd som forhandler. Først og fremmest vil du få mulighed for at træne i forskellige forhandlingssituationer. Dette kursus giver ikke direkte adgang til akademimodulet forhandling, eksamen og dermed ECTS-point som forhandleruddannelsen, der omtales herunder.

Læs mere på side 42 i kursuskataloget for 2023.

HK’s forhandleruddannelse + akademikursus

Har du nogle år på bagen som tillidsvalgt, kan du få stort udbytte af HK’s ”Forhandleruddannelse for erfarne tillidsrepræsentanter”, der strækker sig over tre moduler á tre dage. Her kan du blive endnu mere skrap til forhandling. Du kan finpudse dine evner og skærp dit strategiske blik.

Når du har været igennem forhandleruddannelsen i HK kan du tage HK’s akademikursus i forhandling. Herefter kan du gå til eksamen i forhandling og få tilskrevet 10 ECTS-point til dit CV.

Læs mere side 44 i kursuskataloget for 2023.

Kurser i HK-afdelingerne

Nogle af HK’s lokalafdelinger afholder særlige kurser for tillidsrepræsentanter om lønteknik, forhandling af lokalløn osv. Du kan spørge i din afdeling.