Mette Høgh til fyraftensmøde

HK HANDELs formand Mette Høgh er for tiden rundt i landet for at tale med medlemmerne om OK23. Her er hun i HK Hovedstaden. Foto: Martin Dover / HK HANDEL Hovedstaden.

HK HANDEL skal snart til at forhandle din overenskomst - den såkaldte OK23 – og meget er på spil. For at få den bedste forhandlingsposition, indsamler vi krav fra jer, som vi kan vise arbejdsgiverne.

Du kan sende dit ønske og læse mere om OK23 her.

Der bliver bl.a. forhandlet om løn, personalegoder, barsel, arbejdsmiljø, arbejdstid og ferie. Nedenfor kan du læse eksempler på nogle af de ønsker, der er til overenskomstforhandlingerne.

Mere i løn

For rigtig mange medlemmer er en højere minimumsløn et vigtigt krav. Det gælder bl.a. Birgitte Rigmor, der arbejder i COOP Mad.

- Vi går nogle usikre tider i møde rent økonomisk. Alt er blevet dyrere, og det kan man godt mærke. Både mad, benzin og strøm er steget voldsomt meget i pris. Derfor synes jeg også, at vores løn trænger til et løft, så vi almindelige arbejdende også kan følge med.

Netop kampen om løn forventes dog også at blive ekstra hård denne gang på grund af inflationen, og det er Birgitte Rigmor opmærksom på

- Jeg ved godt, at det sikkert bliver svært, men jeg så gerne, at vi på en eller anden måde fik flere kroner i hænderne, når overenskomsterne er blevet forhandlet på plads. Det håber jeg også, at arbejdsgiverne vil lytte til.

Personalegoder

For at få det bedste mulige resultat ud af forhandlingerne, kan det blive nødvendigt at tænke i kreative løsninger. Nogle medlemmer har fx fremhævet goder som arbejdsgiverbetalt mobiltelefon og kompensation for vask af uniformer.

Det sidste er man allerede lykkedes med at få enkelte steder. Bl.a. i Kvickly Allerød, hvor Dorthe Savovic arbejder.

- To gange om året får vi en masse vaskepulver udleveret, og det er da et rigtig fint gode at have, fortæller hun.

Barsel

De nye regler for barselsorlov, som et flertal Folketinget har vedtaget betyder, at barselsrettighederne i overenskomsten også skal ses igennem. Her ser Dorthe Savovic fra Kvickly gerne, at man som mor i stedet for fire ugers orlov med fuld løn op til termin fremover får ret 8 uger, sådan som man har det i bl.a. de kommunalt ansatte HK’eres overenskomst.

- Det er hårdt at arbejde i butik, når man er så tæt på fødslen. Der kan være tunge løft og meget andet, som man simpelt hen ikke kan klare, siger hun

Personlige tillæg

I COOP er flere medlemmer bekymrede for, at en særlig aftale ikke bliver videreført. Aftalen udløber med den nuværende overenskomstperiode.  En af dem, der er bekymret, er Pernille Stokholm, som arbejder i Irma:

- Mit største ønske til de kommende overenskomstforhandler er, at aftalen om modregning af personlige tillæg i COOP’s overenskomst forlænges. Lige nu bliver de fleste af os ikke modregnet i vores tillæg, når vi automatisk stiger i løn med overenskomsten. Men det vil der være risiko for, når aftalen udløber. Dermed vil vores løn ikke løbende få et løft, hvis der ikke bliver fundet en løsning. Så jeg håber virkelig, at man får aftalen genindført. Det vil i hvert fald betyde meget for min økonomi.