Salling Group er sammen med Gry Kaalund Nikolaisen vinder af den fornemme Ordblindepris 2022. Foto: Ordblindeforeningen

Gry Kaalund Nikolaisen er 24 år og arbejder til dagligt som butiksmedarbejder i Bilka i Ishøj. Her hjælper hun kunderne, bestiller varer og sørger for at butikken står snorlige. Med andre ord får hun lov til at arbejde med alt det, der interesserer hende mest.

- På mange punkter er det det perfekte job for mig, fortæller hun.

Der er bare et men. Ligesom 8 pct. af befolkningen lider Gry Kaalund Nikolaisen af ordblindhed, og det gør det både svært og udmattende for hende at arbejde et sted, hvor tal og ord fylder i hver eneste arbejdsopgave.

- Jeg har ofte stået og stirret helt opgivende på de lange bestillingslister og tænkt ”hvad gør jeg?”, siger hun.

Hjælpen er på vej

Sådan var det lige indtil HR-ledelsen i Salling Group hørte om hendes problemer, og hvor svært det er at arbejde i butik, hvis man har skrive- og læsevanskeligheder.

- Til et oplæg inde på hovedkontoret fortalte jeg helt åbent om, hvor svært jeg selv havde haft det, for der blev ikke stillet nogle hjælpemidler til rådighed. Det overraskede dem faktisk, og derfra begyndte vi at få en dialog om, hvad der kunne gøres, siger hun.

Et halvt år efter kan både Gry Kaalund Nikolaisen og Salling Group bryste sig af at have implementeret flere initiativer og hjælpemidler, som skal gøre det lettere for ordblinde at arbejde i koncernens butikker. 

Eksempelvis kan ordblinde medarbejdere nu få skærmlæsnings- og dikteringsprogrammer stillet til rådighed.

-Det har virkelig været en stor personlig sejr for mig, at vi nu har fået stillet hjælpemidler til rådighed. Jeg har også oplevet andre ordblinde medarbejdere komme hen til mig og fortalt mig om deres læsevanskeligheder, og at de i lang tid har manglet den form for hjælp, siger hun.

Mere rummelighed

For det flotte initiativ har Salling Group modtaget ordblindeprisen 2022, som uddeles af Ordblindeforeningen til virksomheder med en målrettet indsats for at fjerne barrierer og komme fordomme om ordblinde til livs.

- Det handler også om at vise, at vi kan så meget og være værdifulde medarbejdere, selvom vi har læse- og skrivevanskeligheder. Så jeg er meget glad for, at min arbejdsplads har bevæget sig hen i en retning, der er mere rummelig over for os med ordblindhed, siger Gry Kaalund Nikolaisen.