Alle medarbejdere i varehuset arbejder på overenskomst, skriver Nemli.com på en plakat. Foto: privat

Nemlig.com praler med deres nye lokalaftale i personalerummet. Foto: Privat

Når Nemlig.com’s omkring 300 medarbejdere i varehuset i Årslev begynder at pakke dagligvarer til hele Jylland de kommende uger, bliver det under særdeles gode forhold.

Det er takket være HK Handels afdeling i Østjylland, der efter godt et halvt års forhandlinger har fået en meget lukrativ lokalaftale for virksomhedens medarbejdere på plads.

Aftalen bygger ovenpå butiksoverenskomstens minimumssatser og indebærer et anciennitetstillæg, som er betydelig højere end butiksoverenskomstens. Derudover sikrer den nye lokalaftale også områdetillæg, kvalifikationstillæg og forskudttidstillæg til den enkelte medarbejder.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har været med til at sikre så fine forhold for de knap 300 ansatte på Nemlig.com’s nye lager. Vi kunne nærmest ikke være kommet ud med et bedre resultat, fortæller Cliff Præstegaard, der er formand for HK Handel Østjylland.

Åben adgang

Et andet ben i aftalen mellem Nemlig.com og HK Handel er, at de ansatte nu får mulighed for en årlig lønsamtale. Samtidig bliver der oprettet en faglig klub, der blandt andet vil åbne op for fyraftensmøder, hvor repræsentanter fra HK Handel vil kunne deltage.

- Forhandlerne fra Nemlig.com har vist, at de meget gerne vil samarbejde med os. Det er vi jo glade for. Gennem et godt samarbejde kan vi få et meget overblik over, hvordan det står til med medarbejderne og om, der er noget, vi skal have særligt fokus på, siger Cliff Præstegaard.

Til gengæld får virksomheden mere fleksibilitet foræret. Det betyder blandt andet, at Nemlig.com får mulighed for at arbejde med 16 ugers vagtplaner, hvor medarbejderne minimum skal kende deres vagtplan fire uger frem.

Fornuftig byttehandel

Dertil får medarbejderne en flexkonto på op 30 timer, som den enkelte kan optjene timer i og bruge af.

- Vi har været nødt til at ændre reglerne for varsling af arbejdstid, så medarbejderne kun skal have fire ugers varsling i stedet for otte ugers varsling, som ellers er det man arbejder med inden for den type overenskomst. Men vi synes, at vi har fået nogle meget fornuftige ting i bytte.

Lokalaftalen er en overbygning til den almindelige Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, som Nemlig.com tiltrådte i 2019. Det betyder også, at overenskomsten er gældende for alle virksomhedens nye lokationer fra det tidspunkt.