Emma Aakjær Bernard synes, hun har den bedste elevplads, hun kan drømme om. 

Tid og rum til eleven. Sådan lyder en væsentlig del af opskriften på, hvordan man skaber en god elevplads. I hvert fald ifølge Emma Aakjær Bernard, der er 2. års elev i Frederikssund Kommunes Center for Familie og Rådgivning. Og det er en opskrift, der er helt i tråd med tankerne hos hendes elevvejleder, Dorthe Holde Olsen.

“Jeg har den bedste elevplads, jeg kunne drømme om. For her er alt det tid og rum, man kan ønske sig,” siger Emma og fortæller, at der første dag hun kom stod der blomster på hendes bord, ligesom alt og alle var helt klar til at hun kom. Et par måneder inden havde hun fået tilsendt et intro program, så hun overordnet vidste hvad hun skulle, og hvilken medarbejder hun kunne tale med om hvad. “Så jeg følte mig på alle måder velkommen fra dag ét,” understreger hun.

I hele sin elevtid i staben i Familie og Rådgivning har hun oplevet, at der er god tid til at sætte sig ind i opgaverne, og at man som elev ikke bare kastes ud på det dybe vand. Introduktionen foregår opgave for opgave, mens der hen ad vejen bygges mere og mere viden og ansvar på.

“Det har været en meget kontrolleret start, og det er virkelig dejligt. For her i afdelingen er en af kerneopgaverne at have samtaler med borgere om følsomme emner, og det skal man som elev være klar til,” fortæller Emma, der også sætter stor pris på, at opgaverne i Familie og Rådgivning ikke er de samme hver dag, men at den faglige palette er meget bred og der dermed er en løbende udvikling i arbejdet.

 

 Konfrontationen med en barsk virkelighed kan være hård.
- Dorthe Holde Olsen

 

Det er ok at sige fra

For Dorthe Holde Olsen er den gode relation mellem elev og arbejdsplads helt generelt meget afhængig af, at parterne får afstemt deres forventninger fra start af.

“Vi sidder med ømtålelige sager. Og konfrontationen med en barsk virkelighed kan være hård. Det taler vi meget om i starten af deres tid hos os. Og det er også grunden til, at vi kun går efter 2. års elever, som trods alt kommer med lidt mere livserfaring. Men vi gør alle det klart, at de endelig skal sige fra, når noget bliver for svært,” siger hun.

Hendes erfaring er, at elever er meget forskellige. Nogle er klar til det hele fra starten - sådan som Emma, ifølge Dorthe, har været det. Andre skal lige bruge lidt mere tid på at finde ud af, om det er noget for dem. Og det er helt ok, siger hun.

Fra arbejdspladsens side introduceres de nye elever også grundigt til, hvad det er for en afdeling, de er kommet til, hvilke opgaver man sidder med, hvilke fagligheder der er, og hvem af kollegerne, der har ansvar for hvad. Og undervejs bliver der også talt om budgetter og økonomi, så eleverne også er med på den pengemæssige side af sagerne.

 

Den daglige kontakt er vigtig

Emmas Aakjær Bernards opgave i staben er at sørge for underretninger både fra borgere og det offentlige. Det kan fx handle om et barn, som har behov for særlig støtte af en slags, om anbringelser eller om vold og overgreb. Hendes job er at tage imod underretningerne, få dem registreret og sendt videre til teamet i Modtagelsen, som så kommer med en afgørelse.

Og er hun det mindste i tvivl om noget, spørger hun sin elevvejleder, som heldigvis sidder lige ved siden af hende.

“Det er alfa og omega, at Dorthe er så tæt på, altid er her og kan svare på det hele. Hun er bare rigtig god til at sørge for, at man føler sig hørt og føler sig tryg og tilpas,” siger Emma, som understreger, at det også er vigtigt, at relationen mellem elev og elevvejleder er et samarbejde, og ikke bare går den ene vej.

“En god elevvejleder lytter på mine ønsker, og hvad jeg vil have ud af forløbet. Som elev kommer man med et ønske om en fremtid - om man vil den økonomiske, den sociale eller en anden vej. Derfor er det vigtigt, vejlederen ikke bare bestemmer det hele,” tilføjer hun.

For Dorthe som elevvejleder er den daglige kontakt med eleven også helt afgørende. Også selvom eleven er på slutningen af det ene år, som opholder i staben varer.

“Den opgave jeg har taget på mig er at forklare, hjælpe og vejlede og gøre det hele tiden. Det handler om at klæde eleverne ordentligt på - samtidig med at vi skal sikre, at borgerne får den rigtige betjening,” siger hun.

Noget andet er så, at hun elsker at øse af sine erfaringer og bruge sin tid på eleverne:

“Jeg har været her i snart 13 år og synes bare, at det er utrolig spændende at give noget af alt det, jeg selv har lært undervejs, videre. Udfordringen kan være hvis det er en elev, der ikke selv byder ind og ikke stiller spørgsmål. Jeg kan godt lidt, når eleverne er nysgerrige og undrer sig. Derfor siger jeg altid til dem, at de hellere må spørge en gang for meget end en gang for lidt.”