Den Danske Scenekunstskole - front
Den Danske Scenekunstskole - København

Den Danske Scenekunstskole 

Vi er 8 HK’ere ansat på Den Danske Scenekunstskole (DDSKS)
DDSKS er en af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og vi har til huse i skønne omgivelser på Holmen sammen med Rytmisk Musikkon-servatorium, Den Danske Filmskole og Kunstakademiets Arkitektskole og Operaen. Skolerne flyttede til Holmen i perioden 1996-1998. Holmen er tidligere orlogsværft og flådebase, der blev anlagt i 1690 til supplement og aflastning af flådens gamle værft Bremerholm. Her arbejder vi i de gamle bygninger fra militærets tid.

Vi er i hele Danmark

DDSKS har 5 campusser fordelt på Odense, Aarhus, Fredericia, København og snart også Holstebro.

Det er politisk besluttet at udflytte 30 studiepladser fra fortrinsvis uddannelsen i dans & koreografi med studiestart i 2023. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk på at finde egnede lokaler i Holstebro hvor uddannelsen kan holde til, sammen med Jysk Musikkonservatorium.

Campus Odense rummer skuespiluddannelsen, Campus Aarhus skuespil- og dramatisk skrivekunst, Campus Fredericia har uddannelsen i Musical.

Campus København uddanner alle linjer inden for scenekunst. Uddannelsen i iscenesættelse har linjerne instruktion, scenografi, lys og lyd. Uddannelsen i scenekunstnerisk produktion har linjerne ledelse og realisering, uddannelsen i dans & koreografi. Derudover har vi kandidatuddannelsen i scenekunst, hvor man kan tage en overbygning på 2 år i en af de nævnte linjer. Efter- og videreuddannelsen afholder kurser, workshops og seminarer og seneste skud på stammen er den diplomuddannelse i film- og scenekunstnerisk ledelse.

Ansatte og elever

Vi er 107 studerende og i indeværende semester frem til jul har vi glæden af 6 gæste- og udvekslingsstuderende. Vi er 63 ansatte. Vi har en skræddersal, en produktionsenhed, der underviser og støtter de studerende i deres produktioner. Produktionerne ender med visninger for offentligt inviterede publikummer. Det kan være fra branchen, familie og venner og ansatte. Billetterne er gratis, og på skolens hjemmeside kan man holde sig orienteret om visninger. Vi har et sekretariat og en studieadministration, uddannelsesleder, en leder for hver af linjerne, administrationschef og rektor og ikke mindst underviserne, som er specialister inden for deres fag. Vi har også rigtigt mange løst ansatte, som bliver ansat i kortere eller længere forløb, for at bidrage med deres specialviden til de studerende.

En levende arbejdsplads
Det er en livlig arbejdsplads, og der summer af liv. Glade studerende, der kommer ind på skolen, når de har gennemgået en optagelsesprøve. Studerende, som arbejder med det, som de brænder for. Det afspejler sig i dagligdagen. Der er mange, der ønsker at tage en uddannelse inden for scenekunst, og lige nu ligger alle vejledninger angående optagelsesprøverne tilgængelige på skolens hjemmeside.
https://ddsks.dk

Fordel med en HK tillidsrepræsentant

De fleste af os HK’ere er ansat i HR- og økonomiafdelingen, og 3 af os er uddannelseskoordinatorer og vi er alle placeret i campus København. Vi har i marts måned valgt en tillidsrepræsentant, og vi er ved at arbejde os hen imod at oprette en klub. Den valgte TR er ved at tage HK Stat basisuddannelse, og det kommer arbejdspladsen til gode. Lige nu er vi i samarbejdsudvalget ved at gennemgå skolens personalepolitikker og aftaler, som trænger til en opdatering, og her er det rigtigt givtigt at TR via basisuddannelsen bliver godt klædt på, når det gælder love og cirkulærer om eksempelvis statens arbejdstidsaftale, cirkulære om tjenesterejseaftalen, cirkulære om seniorordninger og ikke mindst bliver klædt på til forhandlinger om lønforbedringer.
Mange har været ansat på skolen i en længere årrække, og det afspejler at det er et godt sted at være. Vi har et dejligt kollegaskab på skolen. Om få år står skolen over for et generationsskifte, som så småt kan mærkes, fordi alle ansatte har hver deres specialviden om de funktioner og arbejdsområder.