Billede af formanden med medlemmer
Formand Dennis A. Jørgensen i samtale med deltagere

arbejdspladsen møder hk


HK lavede i samarbejde med tillidsrepræsentanterne, i Carsten Niebuhrs Gade 43/49 et arrangement, hvor alle ansatte på HK-overenskomsten var inviteret til kvalitetskaffe og kage, og havde dermed muligheden for at komme forbi og bl.a. andet få information om de mange muligheder et medlemskab af HK giver.

Talstærkt fremmøde

Der var ca. 200 personer som benyttede sig at tilbuddet, og kiggede forbi hvor bl.a. muligheden for at få en snak om pension var et trækplaster. Sampension havde stillet 2 medarbejdere til rådighed, og der var stor spørgelyst fra de fremmødte.

HK havde ligeledes medbragt egen jobbørs, som også fik fint besøg bl.a. for at høre hvad de kunne være behjælpelig med. Rigtig mange havde også spørgsmål til hvordan man kunne få kompetenceudvikling, og hvilke muligheder der i øvrigt er for at få efter- videreuddannelse generelt. Flere spurgte ligeledes til HK’s lønforsikring, hvordan man får mere i løn, samt fordele ved at være en del af fællesskabet.

Inden arrangementet

Det har været et fantastisk forløb med planlægning af arrangementet, som er foregået i samarbejde med de tillidsrepræsentanter der er på adressen. På adressen sidder der 5 styrelser og 1 direktorat, som flyttede sammen for få år siden og hvert sted er der tillidsrepræsentanter, som nu har fået etableret et fælles netværk, så man fremover kan samarbejde om flere fællesarrangementer i huset.

Videreløb

Tillidsrepræsentanterne vil nu sætte sig sammen for at koordinere hvilke tiltag der skal være for HK’erne i 2023. Nogle af de emner som vil blive udbudt kunne f.eks. være pensionsmøder med Sampension, udbrede kendskabet til HK og hvad HK har på hylderne, overenskomst, og sidst men ikke mindst vil tillidsrepræsentanterne høre medlemmerne om hvilke emner som de er interesserede i med det formål at skabe et fællesskab som medlemmerne synes er spændende og gerne vil være en del af.

Tak til tillidsrepræsentanterne i CNG for en helt igennem god dag, vi kommer gerne igen.