Caroline Thomkov Laursen og Anja C. Jensen

Caroline Thomkov Laursen, HK Ungdom, vinder af årets ligestillingspris & Anja C. Jensen, forbundsformand for HK.

”Over 80.000 kvinder blev udsat for partnervold i 2020. Det viser en undersøgelse fra VIVE, udgivet i april 2022. Kun hver 20. kvinde valgte at anmelde volden. Jeg er én af de kvinder, der ikke anmeldte det.”

Sådan indleder Caroline Thomkov Laursen et debatindlæg, hvor hun med udgangspunkt i sin egen historie opfordrer til, at man blander sig, når man har en mistanke om, at en ven, kollega eller et familiemedlem lever i et psykisk eller fysisk voldeligt parforhold.

- Der er brug for, at vi som samfund får ændret vores fokus, når det kommer til partnervold. Vi er nødt til at tale meget mere åbent om det. Og i stedet for, at der bliver brugt så meget tid og energi på, at vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor kvinden bliver, så lad os dog spørge voldsudøveren, hvorfor han gør, som han gør, siger Caroline Thomkov Laursen

Caroline er kontorelev i Ikast-Brande kommune og oplevede selv at være på en arbejdsplads, der kunne rumme hende, da hun ovenpå sit forløb med psykisk partnervold fik en PTSD-diagnose. Hun modtager prisen for et velformuleret debatindlæg, hvor hun med stor viden og personligt engagement tager fat på et tabubelagt emne.

Det er forbundsformand for HK Anja C. Jensen, der i år uddeler prisen på vegne af FIU. Hun er glad for, at prisen går til en tillidsvalgt, der taler højt om noget, der fortsat er tabubelagt for mange.

- Hvis der er noget som #metoo har understreget, så er det, hvor stor betydning den enkelte, modige stemme har for at få fællesskabet med i en bevægelse, der skaber forandring. Og man skal ikke undervurdere betydning af at aftabuisere. Vi har i dag en lavere tolerance for seksuel chikane og krænkelser – og det gør, at flere tør sige fra, rejse sager og tale om det, der bare ikke er i orden – og i virkeligheden aldrig har været det, siger Anja C. Jensen og understreger:

- Caroline minder os på fineste vis om, hvorfor det private forsat er politisk.