TEKST: BERIT ANDERSEN

 

Gitte Kondrup, FTR, Helsingør Kommune:

“Det var en øjenåbner for mig i dag, at når vi synes vi ordner en masse på én gang, så brænder vi faktisk 80 pct. af vores kapacitet af på ingenting. Men egentlig ved vi det jo godt. For vi har nok alle oplevet, at det vi ikke når på en hel arbejdsdag, det når vi på tre timer på en søndag. Og forklaringen er jo indlysende - om søndagen kan vi fokusere og har mulighed for at koncentrere os om én ting af gangen.

Det er helt sikkert, at jeg tager noget af dette med mig hjem til kollegerne. For det er spændende tanker, som vi kan lade os inspirere af - både til at ændre arbejdsvaner individuelt men også i fællesskabet. Hvordan vi konkret følger op, skal vi lige have talt om i klubbestyrelsen. For mig handler det om, at folk skal trives på jobbet. Det betyder jo noget, at du kan komme til en arbejdsplads, hvor folk er glade. Og der er ingen tvivl om, at noget af glæden kommer fra at kunne være effektiv.

Det jeg tager med hjem i dag er, at vi relativ enkelt kan få en arbejdsdag, hvor vi er mere effektive og har det bedre. Og resultatet er jo ren win-win - vi bliver gladere, borgerne får en bedre service og arbejdsgiverne en øget effektivitet.

Mn det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen ’one size fits all’. Derfor handler det om at finde balancerne, hvor alle trives. Det er afgørende, også når vi taler omen mulig  4-dages arbejdsuge.”

Connie Koch, TR Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:

 

“Det var en stor overraskelse for mig i dag at høre, hvor udbredt 4-dages arbejdsugen faktisk allerede er. Samtidig er jeg blevet overbevist om, at skal den udbredes endnu mere, så er det vigtigt at tænke fleksibilitet ind i det. For vi befinder os alle på forskellige tidspunkter i vores liv, hvor vi har forskellige behov.

Noget andet jeg synes er vildt at se, er hvor store gevinster, der ligger i en 4-dages arbejdsuge. Men det gælder jo også effektiviseringsmæssigt, hvorfor vi selvfølgelig skal være meget opmærksomme på, at ordningen ikke bliver misbrugt af arbejdsgiverne til rene rationaliseringer.

På min arbejdsplads er det besluttet at gennemføre et forsøg med 4-dages arbejdsuge. Og jeg er meget spændt på, hvad der kommer ud af det. For jeg kan i hvert fald se, at en 4-dages arbejdsuge vil betyde, at jeg selv skal til at tænke meget anderledes i min måde at arbejde på.

Uanset hvad vil jeg dog allerede nu til at tænke ind i min arbejdsdag, hvordan jeg bliver mere effektiv. For eksempel ved kun at tjekke mails to gange dagligt. Det er jo uhyggeligt, som vi har lært i dag, hvor mange ressourcer, der går til spilde ved at multitaske. Jeg har altid tænkt, at jeg kan da sagtens kan lave flere ting på en gang. Men det har været overraskende for mig i dag, hvor meget mere effektiv jeg kan blive ved at lave én ting af gangen.

Søren Holdt Lorentzen, TR, Region Hovedstaden, Center for IMT:

 

“Der er ting, vi kan indføre i fællesskab, og der er ting, vi kan gøre selv. Og det jeg tager med mig hjem i dag, er noget jeg selv kan praktisere med det samme. Det er dette med de ‘to tomater’,  hvor man over en time arbejder koncentreret i to gange 25 minutter og holder to gange 5 minutters pause. For det med at have en hel time, hvor man kan koncentrere sig om en enkelt opgave, tror jeg vil være rigtig godt. Det svære bliver at undgå forstyrrelser fra andre, men jeg kan i hvert fald selv lade være med at tjekke mails og tage telefoner i den time.

Det andet, jeg bed mærke i i dag er, at sådan en effektivitetsforøgelse fungerer lige så godt over fem arbejdsdage som over fire. Og der vil jeg helt sikkert foretrække fem dage. For nok er meningen med en 4-dages uge, at den skal forbedre work/life balancen for medarbejderne, men den rummer jo også en rationaliseringsgevinst. Og her kan jeg da godt forestille mig arbejdsgivere, som vil tænke, at den gevinst skal udnyttes til at løse de udfordringer, vi står med i verden lige nu. Og så bliver fokus ved en kortere arbejdsuge på ren effektivisering, fremfor på at forbedre medarbejdernes arbejds- og livsvilkår. Jeg tror, der ligger en større arbejdsmiljømæssig gevinst i at arbejde smartere over fem dage, så vi faktisk kan nå det vi skal og dermed slipper for stress - og kan holde fri, når vi har fri.

Så nu tager jeg ‘to tomater’-metoden til mig, og håber at mine kolleger vil følge trop. For jeg tror vejen frem er at den gode ide starter et sted og så breder sig naturligt.”