TEKST: BERIT ANDERSEN

Som tillidsvalgt er din succes meget afhængig af, at du gør dig synlig for kollegerne. For kun på den måde kan du skabe de rette relationer. Og vel at mærke relationer, der også gør flere kolleger interesserede i at være medlem af fagforeningen.

Sådan lød det fra Karsten Kjær Andersen, da han holdt oplæg ved det halvårlige TR/AMR-møde 28. november i HK Kommunal Hovedstaden. Han er konsulent og organizer i HK Service og kom med sit bud på, hvordan HK-klubberne rundt om på arbejdspladserne kan høste flere sejre til glæde for fællesskabet.

“Dette med at organisere er noget, man kan gøre alle vegne - og lykkes med det. Også hos jer. Er det nemt - nej. Bliver ledelserne sure - ja. Bliver de tillidsvalgte kaldt til samtaler - ja. Og bliver plakaterne revet ned - ja. Som udgangspunkt skal I derfor vide, at mere synlighed og relationsskabelse er en proces - både overfor ledelse og kolleger - som koster tid og tålmodighed,” lød hans budskab til forsamlingen på op mod 200 tillidsvalgte kommunale og regionale tillidsrepræsentanter.

SKAL VÆRE AKTIV HELE TIDEN

 

Karsten Kjær kunne også fortælle, at man i HK Service længe har arbejdet målrettet på denne måde, og at man på rigtig mange arbejdspladser kan konstatere, at det har virket. Som resultat er organisationsprocenten steget støt. Det betyder dog ikke, at man nu kan ånde lettet op. For som han ser det, gælder det om at være aktiv hele tiden og blive ved med at være det.

Han understregede også, man i forhold til organisering skal være opmærksom på, at det er forskelligt, hvad der virker i den ene virksomhed frem for den anden:

“Der er ingen fast model. Det vigtige er, at I taler sammen i jeres klubbestyrelser og finder ud af, hvordan I gør det hos jer. Og derefter handler det om at rykke grænserne for, hvad man kan få lov at gøre rundt omkring. For det er også en tilvænningsproces.”

gRUNDLAGET SKAL VÆRE I ORDEN

 

Til hjælp med processen er der flere værktøjer man kan tage i brug, ifølge organizeren fra HK Service. De lyder bl.a.:

  • materiale, der kan hjælpe TR/AMR eller klubbestyrelsen til at blive mere synlige
  • postkort med et “Kære Kollega” og en indmeldelsesblanket/opdatering af medlemskab af HK
  • plakater med fotos og navne på TR/AMR og klubbestyrelse, som sættes op på væggene
  • særlig synlighed ved højtider/årstider, f.eks. i form af små gaver, der deles rundt.

Før man går i gang, er det dog vigtigt at have grundlaget på plads. Og her rådede Karsten Kjær til at gennemføre en såkaldt 3:3 undersøgelse. Den består ganske enkelt i et stykke papir, som deles ud til alle medarbejderne, og hvor de stilles to spørgsmål: Hvad er I glade for på arbejdspladsen, og hvad er I sure over.

“Når man får svarene på det, ved man præcis, hvad medlemmerne er sure over/glade for og har dermed også et godt grundlag for, hvor det er man skal sætte ind og dermed skabe synlighed,” sagde han og påpegede, at det er vigtigt, at man fortæller både kolleger og ledelse, hvorfor man laver undersøgelsen, og at man efterfølgende følger op på den, ligesom det er vigtigt at melde resultaterne af den ud til både ledere og medarbejdere. Og alt dette skal man gøre helst en gang om året, mente han. For efterhånden som den bliver indarbejdet, vil der hver gang være flere og flere, der svarer på spørgsmålene.

Og til sidst mindede han om, at respekten og humoren skal med i det hele. For uden det vinder man ingen over.

 

 

Det er vigtigt at man begynder at spørge sine kolleger i bestyrelsen hvad de godt kunne tænke sig, fordi det er her som tillidsvalgte der har fingeren på pulsen ift. hvad folk er sure over/glade for.