TEKST: BERIT UNGSTRUP ANDERSEN

Hvis der er noget, coronakrisen har været godt for, så er det at den har vist os, at vi sagtens kan hoppe ud af det velkendte hamsterhjul. Det mener Pernille Garde Abildgaard, forfatter til tre bøger om et lykkeligt arbejdsliv og stifter af firmaet Take back Time, som hjælper virksomheder med at optimere arbejdsprocesser, bl.a. via indførelse af 4-dages uge.

Hun holdt oplæg på det halvårlige TR/AMR-møde i HK Kommunal Hovedstaden 28. november, hvor hun understregede, at vi under coronakrisen har erfaret, at vi sagtens kan lære at arbejde på en anden måde, end vi har været vant til, og at idéen om at vi alle skal arbejde fra kl. 8-16, nu er stendød. Og på samme måde har vi lært, at vi ikke alle behøver at opholde os på arbejdspladsen hele tiden og arbejde på samme tidspunkter.

“Pandemien har været fremkaldervæskefor strukturelle problematikker for medarbejdere og ledere. Det gælder blandt andet et for højt stressniveau, udbrændthed og det faktum, at det er  svært at fastholde og rekruttere medarbejdere,” sagde hun.

Landskabet i både de offentlige og private virksomheder er med andre ord ændret de sidste tre år, hvor der er kommet nyt fokus på fleksibilitet, fordybelse, kultur og sammenhængskraft - samt mere mod til at prøve nye ting af.

GEVINSTER FOR ALLE

 

For Pernille Garde Abildgaard handler det helt generelt om, hvordan vi kan arbejde mindre og nå mere. Og hun viste i sit oplæg flere eksempler fra den virkelige verden på, at man som medarbejder godt kan få et sprudlende arbejdsliv med stor faglig succes uden nødvendigvis at ofre frihed og familietid. Samtidig kunne hun dokumentere, at det er muligt at frisætte medarbejderne og skære ned på arbejdstiden, samtidig med at omsætningen øges, og sygefraværet på det nærmeste forsvinder.

Det gælder ikke mindst med en 4-dages arbejdsuge, hvor hun fortalte, at der i dag allerede er over 100 danske virksomheder, der har indført en sådan - herunder flere kommuner. Det er dog ikke sket efter samme snit, da der ikke findes nogen ‘one size fits all’, som hun sagde, mens hun fremviste flere modeller, som alle havde det tilfælles, at de rummede store gevinster for både medarbejdere og ledere, og at de mere bredt vil gavne hele samfundet. Samtidig kunne hun fremvise en undersøgelse fra i sommer, der viser at hele to ud af tre synes, at en 4-dages arbejdsuge vil være en rigtig god ide.

Resultaterne af hendes undersøgelser af de forskellige 4-dages modeller viser, at den uanset formen har afgørende fordele:

  • at øget produktivitet går hånd i hånd med øget arbejdsglæde
  • at det gør det nemmere at rekruttere og tilknytte medarbejdere
  • at medarbejdere bruger den ekstra fridag til at dygtiggøre sig (kompetenceudvikling)
  • at der bliver transportomkostninger for medarbejdere og energibesparelser for virksomheden
  • at man ser en stigning i frivilligt arbejde
  • at man får en bedre work/life balance
  • og at virksomheden får en bedre bundlinje.

 

Dog er der også ulemper, såsom at der bliver en dag mindre at arbejde over i, at de længere dage kan være et problem for eksempelvis enlige forsørgere, og at medarbejderne skal lære nye færdigheder og tage livtag med dårlige vaner.

MULTITASKING KOSTER FOR MANGE KRÆFTER

 

En af de dårlige vaner, Pernille Garde Abildgaard ser, handler om multitasking. Her fremviste hun hjerneforskning, der viser, at hjernen arbejder 100 pct., hvis man kun gør én ting af gangen, mens den kun arbejder 10 pct. på opgaven, hvis man arbejder på flere ting af gangen. Så har man to ting i gang samtidig, spilder man 80 pct. af hjernens kapacitet.

Noget andet er forstyrrelserne, man oplever i løbet af en arbejdsdag. Her pegede hun på den såkaldte Pomodoro-teknik som en løsning (pomodoro betyder tomat, red.). Den går ud på at arbejde i 25 minutter og holde 5 minutters pause, og så gentage dette to eller tre gange i træk.

Desuden er der dette med, at mange føler de skal være tilgængelige på telefon, mail og andre platforme hele dagen. Her pointerede hun, at jo mere tid vi bruger på e-mail, jo lavere er vores præstation og jo mere modtagelige er vi for stress, ligesom e-mailen i høj grad også bidrager til en følelse af kognitiv overbelastning, som hun sagde. Et af hendes råd lød her, at man kun skal tjekke sin mail få gange om dagen – gerne på faste tidspunkter - og gøre dette til en rutine. Og så skal man heller ikke lade mailen bestemme, hvad der er vigtigt.

Andre værktøjer til øget effektivitet kan være en bedre mødekultur og indførelse af fokuszoner på arbejdspladsen.

Og så er det ellers bare om at gå i gang med at tale om, hvordan 4-dages ugen kan blive en realitet på lige præcis jeres arbejdsplads, sluttede Pernille Garde Abildgaard.