Derfor efterlyser vi nu medlemmer, der for en kort periode har lyst til at indgå i arbejdet med udarbejdelsen af DL-F lønstatistikken.

Lønstatistikken er et vigtigt redskab for alle medlemmer – både i forbindelse med lønforhandlinger, lønsamtaler og ved jobskifte.

Vores mål er derfor at få udarbejdet et brugbart redskab for alle medlemmer.

DL-F ønsker med dette netværk at inddrage medlemmerne, så DL-F lønstatistikken, også det kommende år, vil indeholde oplysninger I som medlemmer kan anvende.

Opgaver for netværket: 

  • Indsamling og gennemgang af lønstatistikkerne og beslutning om, hvilke og hvordan oplysningerne bedst kan bruges af medlemmerne
  • Indsamling af lønstatistikkerne sker i samarbejde med HK og DL-F
  • Opsætning og korrekturlæsning af lønstatistikken, der forventes udsendt i april 2023 via et DL-F nyhedsbrev.

 

Mødeform:

Netværket aftaler efter nedsættelsen arbejdsformen. Der må forventes mødeaktivitet især i januar/februar/marts i HK Forbundet, København, eller som online møder.

Derudover kan en del af gennemgangen og korrekturlæsningen forventes at ske elektronisk og via mail. Man skal derfor have adgang til PC og e-mail i netværkets arbejdsperiode.

Eventuel tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter i forbindelse med arbejdet vil blive dækket af DL-F.

Deadline:

Senest 1. april 2023 skal arbejdet med udarbejdelse af DL-F lønstatistikken være afsluttet. Der må derfor forventes en særlig arbejdsindsats fra januar til marts.

Hvem kan deltage?

Alle DL-F’ere med lyst til at deltage i et spændende frivilligt arbejde til gavn for DL-F’s medlemmer har derfor nu chancen for at melde sig.

Formålet med DL-F lønstatistikken er at få et sandt billede af lønoplysninger – og brugbarheden af disse – inden for alle sektorer i DL-F.

DL-F opfordrer til, at sammensætningen af netværket bliver sektormæssigt bredt dækkende.

Er Lønstatistik-netværket noget for dig – kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til DL-F til dlf@hk.dk, med dit navn, e-mail og arbejdsplads.

Sidste frist for tilmelding er den 1. december 2022.