Dag for elevansvarlige Jens
Faglig konsulent Jens Artman - elevers rettigheder

Temadag for elevansvarlige i staten


Fredag den 11. november kl. 9.00, afholdte HK Stat Hovedstaden temadag for elevansvarlige i staten, som primært har med kontorelever at gøre. 60 engagerede deltagere mødte op, som både talte medlemmer og ikke- medlemmer. Formålet med arrangementet var at klæde de elevansvarlige bedre på, så de er bedre rustede til at råde og vejlede deres elever, samt at de også vi kunne svare på nogle, af de spørgsmål elever typisk vil have.


Programmet for dagen bød først på velkomst fra formanden for HK Stat Hovedstaden Dennis A. Jørgensen. Derefter fortalte Pia Trøigaard Jakobsen, som er elevansvarlig i HK Hovedstaden, om uddannelsesplanen for kontorelever, samt hvordan hun arbejder med eleverne i HK. Næsten punkt på programmet handlede om elevers rettigheder, jf. overenskomsten, som de 2 faglige konsulenter Jens Artman og Tobias Eriksen gennemgik.

Sidste indslag på programmet handlede om ungdommen og der kom Jens Christian Nielsen og fortalte om det. Jens Christian er fra Århus Universitet i København, hvor han er lektor og ungdomsforsker med mere end 25 års erfaring. Han fortalte om unges syn og tanker omkring uddannelse, arbejde, venner og familien. Dernæst om hvilke krav og pres de unge har til sig selv og hvor stor en indflydelse det har på unges trivsel, at de hele tiden skal vise, de har styr på livet og altid skal være til rådighed for deres venner og familie.

Dagen sluttede kl. 12, hvor de fremmødte fik en sandwich og muligheden for at snakke med en faglig konsulent.

Der har efterfølgende været god feedback og stor interesse for et nyt arrangement, evt. med nogle andre emner.