”HK’er (el. hk’er) sb., -en, -e, -ne (person der arbejder indenfor administration og handel og typisk er medlem af fagforeningen HK”

Denne beskrivelse vil man nu kunne finde i Retskrivningsordbogen online. Og selvom det er korrekt, at mange HK’ere netop arbejder inden for det administrative eller handelsområdet, så er beskrivelsen langt fra dækkende i 2022, fortæller Anja C. Jensen, forbundsformand for HK:

- Jeg er hamrende stolt over, at vi er kommet med i Retskrivningsordbogen! HK’ernes arbejde er ofte lidt mindre synligt i hverdagen end andre fagligheders, fordi vi ’bare’ er dem, der får det hele til at fungere bag linjerne. Men vi drifter hele landet – både det private og det offentlige Danmark. Og der begrænser vi os bestemt ikke til administration og handel.

Forbundsformanden fremhæver, at man i HK i dag anslår, at forbundets medlemmer har ca. 500 forskellige jobtitler, og at selv enslydende titler kan have vidt forskellige jobfunktioner, afhængig af hvilken sektor man arbejder i.

- HK’ere i dag er ansat i Forsvaret, hos politiet, på sygehusene, hos domstolene, i ministerier og kommuner. Hos alt fra de største danske virksomheder til de helt små erhvervsdrivende. I supermarkeder, i tøjbutikker og på callcentre. I alt fra kundeservice til borgerservice. Fra laboratorier til klinikker. Fra togstationer til lufthavne, siger Anja. C. Jensen og tilføjer med et glimt i øjet:

-  Det er faktisk ret simpelt: Uden HK’erne går Danmark i stå. Så mit ydmyge forslag er, at man bare tilføjer et pænt lille potpourri af vores titler. Jeg lover, det ikke behøver være alle 500, men her er et lille bud til Dansk Sprognævn:

HK-version af ordbogsopslag om HK'ere

I HK er man helt med på, at det ikke er let at beskrive på én linje, hvad en HK’er arbejder indenfor, og hvis ikke man går med jobtitlerne, så byder forbundet ind med følgende alternativ:

(person der varetager væsentlige opgaver indenfor en lang række områder og bidrager til, at andre faggrupper kan bruge deres tid mest effektivt, og som bør være medlem af fagforeningen HK).