Gitte Olsen

Gitte Fjeldsø Olsen - Civil efterforsker - Nordsjællands Poiti

 

Vejen til civil efterforsker

I juni 2022 kunne vi sige tillykke til Gitte Fjeldsøe Olsen v/Nordsjællands Politi, som er den første HK’er i politikredsen, der har gennemgået og bestået uddannelsen som ”civil efterforsker”. På uddannelsen deltog i alt fire fra Nordsjællands Politi. Tre AC’ere og Gitte som den eneste HK’er.

Med titlen som civil efterforsker følger også nye arbejdsopgaver og muligheder.  Gitte Olsen har nu fået en politibemyndigelse til at afhøre vidner og gerningsmænd – ligesom hun nu kan foretage sigtelse af gerningsmænd.

Der er tale om et uddannelsesforløb på Politiskolen, som varer over 24 uger, heraf 6 uger som internat og 18 uger som praktik i egen politikreds. Der veksles mellem teoretiske moduler og praktiske moduler, som faciliteres af uddannede praktikvejledere. 
Målet med uddannelsen er at kvalificere den kommende civile efterforsker til at kunne varetage efterforskning inden for nogle specifikke specialområder, ligesom der sker uddannelse i forhold til afhøringsmetoder- og former m.v.'
Man undervises ligeledes i kontakten til borgere for at sikre, at de civile efterforskere lige som deres uniformerede kolleger opleves som tryghedsskabende, nærværende og serviceorienteret i forbindelse med efterforskningsopgaver.

Gitte Olsen har blandt andet en fortid som foged ved Helsingør Ret og som udekørende pantefoged for SKAT. Hun har været telefonoperatør på 114 ved Nordsjællands Politi, og i 2017 tiltrådte hun en stilling som administrativ medarbejder i Efterforskningslinjen, hvor hun understøttede efterforskerne.

Da Gitte i januar 2022 fik chance for at påbegynde uddannelsen som ”civil efterforsker”, var hun ikke et øjeblik i tvivl om, at det var i den retning, hun ønskede at kompetenceudvikle sig.

Drøm gået i opfyldelse

”Jeg trives i det tætte samarbejde med polititjenestetjenestemændene og elsker at have ansvaret for efterforskningen. Med min nye uddannelse har jeg fået en helt ny palet af muligheder for at indgå fuldt ud i opgaverne. Det er et stort ønske, der er gået i opfyldelse, for jeg har altid haft en drøm om at blive efterforsker. Og så er jeg stolt af at være med til at gå forrest og vise, at jeg med mine kompetencer kan være med til at gøre en forskel uden af have en fuld politiuddannelse”, udtaler Gitte.

”Formålet med uddannelsen er at uddanne civilt ansatte med specialkompetencer til at efterforske inden for området af deres specialkompetence. I Nordsjællands Politi er vi meget opmærksomme på også i fremtiden at tænke sådanne profiler ind i efterforskningen. Hvis man besidder en specialkompetence, der kan gavne efterforskningen på et givent område, er det for os ikke afgørende, om man er AC’er eller HK’er – hvis bare man kan gøre en forskel.” siger Trine Bek Hansen, stabschef i Nordsjællands Politi.