Kvinde sidder ved computer
Der er nogle potentielle 'skyggesider', du skal være opmærksom på og arbejde med, ved hjemmearbejde. Se gode råd og opmærksomhedspunkter længere nede i artiklen.

    - Som mange vil have mærket, så oplevede under og efter Corona en markant ændring i indretningen af vores arbejdsliv. Hjemmearbejdet, som vi naturligvis allerede kendte før, blev i første omgang lidt nødtvungent en større del af vores arbejdsliv, og siden er hjemmearbejde blevet en større del af arbejdsugen for mange, mange danskere og herunder et stor antal medlemmer i HK Privat Midt, fortæller Marianne Glintborg, der er sektorformand:

    - Derfor følger vi naturligvis ganske nøje med i de tilbagemeldinger, vi får direkte fra medlemmer eller via vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter omkring medlemmernes hjemmearbejdssituation. For vi kan allerede nu konstatere, at der nogle skyggesider omkring mere hjemmearbejde, som vi skal være opmærksomme på og arbejde med.

 

Hos HK Privat Midt er vi naturligvis helt med på, at mere hjemmearbejde for mange er ensbetydende med en langt større fleksibilitet og endda effektivitet i hverdagen. Men der er simpelthen for mange, der har ondt i det psykiske arbejdsmiljø, når de arbejder hjemmefra
-Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Helt tydelige psykiske udfordringer

Under og efter Corona-perioden kom der ret hurtigt fokus på, at hjemmearbejdspladsernes indretning og hele ”hjemmearbejdsmiljøet” skulle optimeres. Til gengæld mangler der for Marianne Glintborg både viden om og tiltag i forhold til at sikre et tilsvarende godt psykisk arbejdsmiljø, når nu en større del af arbejdstimerne leveres hjemmefra:

    - Hos HK Privat Midt er vi naturligvis helt med på, at mere hjemmearbejde for mange er ensbetydende med en langt større fleksibilitet, medindflydelse på egne opgaver og endda effektivitet i hverdagen. Det er der for eksempel mange børnefamilier, der har glæde af. Til gengæld er der også nogle helt tydelige psykiske udfordringer, når vi taler hjemmearbejde. Der er simpelthen for mange, der har ondt i det psykiske arbejdsmiljø, når de arbejder hjemmefra, siger hun og fortsætter:

    - Der er for eksempel hele work-life-balance-delen, hvor det bliver sværere at skelne mellem fritid og arbejdstid. Der er fraværet af et fagligt og socialt netværk. Der er distancen til din leder og dermed også en manglende fornemmelse af, om du performer, som du skal, lyder eksemplerne fra Marianne Glintborg, der udbygger omkring den sociale del af udfordringerne:

    - Vi oplever en stor fornemmelse af ensomhed hos en pænt stor del af de hjemmearbejdende HK’ere, vi løbende er kontakt med. Selvom de glæder sig over fordele og fleksibilitet ved hjemmearbejde, så kan de føle en vis ensomhed og ”usynlighed” i forhold til organisationen. Den fornemmelse er både bekymrende og demotiverende for dem.

 

Vi skal have sat emnet psykisk hjemmearbejdsmiljø noget højere op på dagsordenen, inden for mange gror fast i et dårligt, psykisk arbejdsmiljø på hjemmekontoret. For hjemmearbejde er kommet for at blive, hvorfor vi skal finde løsninger på den nye situations negative sider.
-Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

For mange gror fast

    - Vi skal have sat emnet psykisk hjemmearbejdsmiljø noget højere op på dagsordenen, inden for mange gror fast i et dårligt, psykisk arbejdsmiljø på hjemmekontoret. For hjemmearbejde er kommet for at blive, hvorfor vi skal finde løsninger på den nye situations negative sider. Det bør vi gøre i en tæt dialog mellem medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og fagforeninger, der alle bør have det samme mål: At HK’erne trives, uanset i hvor høj grad de arbejder hjemmefra eller på kontoret, lyder opfordringen fra Marianne Glintborg:

    - Dialog er første step, action og tiltag er det næste, og der bør ikke være for langt imellem de to steps. For vi kan allerede nu se på de henvendelser, vi får fra medlemmerne omkring hjemmearbejde, at der skal gives mulighed for en bedre balance imellem arbejde og fritid, frihed og fleksibilitet, arbejdsro og ensomhed. Lige nu er balancen der ikke helt for mange af vores medlemmer, og det kræver både noget af dem, deres kolleger, kulturen på arbejdspladsen og måske ikke mindst af ledelsen, hvis vi skal hjælpe folk med at finde den balance. For det handler i høj grad om ledere, der formår at lede, fordele, motivere og integrere rent socialt, uanset hvor meget en medarbejder arbejder hjemme i løbet af en arbejdsuge.

 

Gode råd

Sådan får du bedre balance i dit arbejdsliv, når du arbejder hjemmefra:
 
Arbejder du mere hjemmefra, end du gjorde for bare et par år siden?
Her har du et nogle råd til, hvordan du indrettet din (hjemme)arbejdsplads, så det bliver en god oplevelse for dig – hver dag du går på arbejde eller måske rettere bliver hjemme og arbejder!

Start med et ”hvorfor”

Det er en god ide at starte med at beskrive ”hvorfor” du gerne vil og er god til at arbejde hjemme.
Det kan fx være:
 • ”Det giver mig noget mere frihed og fleksibilitet i forhold til min familie, når jeg kan arbejde hjemmefra…”
 • ”Jeg har en god arbejdsdisciplin. Så jeg skal nok få lavet mine opgaver, og jeg kan måske endda nå mere end før, fordi der er mere ro omkring mig…”
 • ”Jeg er god til at holde kontakten til mine kolleger og ledere, selvom jeg jævnligt ikke sidder på kontoret, men i stedet arbejder derhjemme…”
 • ”Jeg har fået indrettet et godt kontor herhjemme med alle de faciliteter, jeg har brug for…”

Du skal selvfølgelig også være ærlig over for dig selv, hvis du har udfordringer med nogle af disse eller andre sider af at arbejde derhjemme. Så skal du, måske sammen med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsplads kigge på løsninger, der afhjælper problemet.

 

Fordele og ulemper

Her er nogle punkter, du skal være opmærksom på og løbe igennem, hvis du ønsker at skabe de bedste rammer, også psykisk, for dit hjemmearbejde:

Potentielle fordele

 • ”Det er nemmere for mig at tilrettelægge min arbejdstid, så balancen mellem familieliv, fritid og arbejde bliver bedre…”
 • ”Jeg sparer her eneste dag, hvor jeg arbejder hjemme, en del tid på transport. Den tid kan jeg så bruge til noget bedre…”
 • ”På kontoret derhjemme har jeg mere arbejdsro, end der er på en arbejdsplads. Det gør også, at jeg er mere effektiv…”
 • ”Jeg har selv valgt at arbejde mere derhjemme, og det er med til at give mig en fornemmelse af, at jeg har indflydelse på, hvordan mit arbejdsliv organiseres…”
 • ”Jeg føler, at min arbejdsgiver har mere tillid til mig, når jeg får lov at organisere mere af mit arbejde selv, og når jeg kan vælge at arbejde en del af tiden derhjemme…”

 

Mulige ulemper

 • ”Det kan være svært at have den samme kontakt til mine kolleger, hvilket kan være svært både socialt og fagligt…”
 • ”Jeg kan godt indimellem føle mig lidt ensom, fordi vi kolleger har en mindre tæt og personlig kontakt til hinanden…”
 • ”Der kan være en udfordring omkring fællesskab og faglighed for både os, der indimellem sidder hjemme og så de kolleger, der af andre grunde har valgt arbejde mere eller hele tiden på kontoret…”
 • ”Vores rutiner omkring møder, vidensdeling, opgaver osv. er ikke lagt om. De passer stadig til tidligere tiders måde at arbejde på…”

 

HUSK: Arbejdsmiljøloven gælder også for hjemme- og distancearbejde
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-organisering/hjemmearbejdspladsen/arbejdsmiljoe-i-hjemmet kan du læse mere om, hvilke regler der gælder og om, hvordan arbejdet med APV’en på din arbejdsplads også skal omfatte din og andres hjemmearbejdspladser. På hjemmesiden er der også artikler og gode råd om arbejdsmiljø ved skærmen (bl.a. ”Hold kroppen i gang ved hjemmearbejdspladsen: Syv små øvelser”).

Denne artikels praktiske dele og gode råd er inspireret af artikler på https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/covid-19-og-arbejdsmiljoe/samarbejde-og-arbejdsfaellesskab/hjemmearbejde-og-covid-19
Her er der endnu mere inspiration at hente til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø omkring hjemmearbejde.