Aldi taber sag mod HK Handel. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Aldi trækker sig fra det danske marked. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

 Aldi forlader det danske marked, og det der i den forbindelse lykkedes HK Handel at forhandle en fratrædelsesaftale med Aldi for de medarbejdere, som ikke overdrages til Rema 1000.

- Det er en meget ubehagelig situation at stå i som medarbejder lige nu, men vi håber, at aftalen kan være med til at gøre processen lidt nemmere for de ansatte, der ikke overdrages til Rema 1000, siger Mette Høgh, formand i HK Handel.

Omkring 65 ansatte på hovedkontoret vil blive opsagt i år. De fritstilles uden modregning. Det vil sige, at de stadig får løn i opsigelsesperioden, selvom de får et nyt job.
Herefter forventer Aldi at opsige medarbejdere i marts, når konkurrencemyndighederne har godkendt overdragelsen til Rema 1000 - samt i juni. 

Læs mere om Aldis lunkning her (eksternt link til Politiken)

For medarbejdere, der bliver opsagt

Er du en af dem, hvis ansættelse ikke bliver overdraget til Rema 1000, er der aftalt følgende:

  • Butiksansatte får en fratrædelsesgodtgørelse alt efter anciennitet – uafhængigt af om du er fuldtids eller deltidsansat:

0-3 års anciennitet: 5.000 kr.
> 3 – 7 års anciennitet: 12.000 kr.
> 7 års anciennitet: 25.000 kr.
Der reduceres ikke forholdsmæssigt for antal kontrakttimer. 

  • Opsagte medarbejdere fritstilles så hurtigt, som det driftsmæssigt er muligt.
  • Du får løn for den periode, du er fritstillet. Du får også løn under denne periode, selvom du finder et nyt arbejde.
  • Alle medarbejdere sikres et minimumsopsigelsesvarsel på to måneder uanset anciennitet.
  • Ubrugte feriefridage udbetales automatisk.
  • Virksomheden sikrer, at alle elever i videst muligt omfang får mulighed for at færdiggøre deres uddannelsesforløb. Eleven kompenseres for evt. øgede transportudgifter i den forbindelse.
  • Fritstillede medarbejdere må gerne få job hos en konkurrerende virksomhed.

  

Er du af dem, der er ramt af beslutningen og har spørgsmål eller tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling, der står klar til at hjælpe dig på +45 7011 4545.