Foto: Line Jensen

Hver gang HK Handel skal forhandle nye overenskomster, sker det først efter, at parterne på industriens område forhandler sig frem til det, man kalder et 'gennembrudsforlig'. 

De to forhandlende parter på industriens område er Dansk Industri og CO-Industri.

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiverforening. CO-industri repræsenterer ni fagforbund heriblandt: 3F, Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund.
Forliget mellem Dansk Industri og CO-Industri er den første og største overenskomst på det private område. Den danner rammen for de andre overenskomster på det private arbejdsmarked – deriblandt de overenskomster, som HK Handel snart skal til at forhandle.

 

TIDSLINJE: FÅ OVERBLIKKET OVER OVERENSKOMSTFORHANLINGERNE HER

Hvorfor sætter industrien rammen?

Industriens forlig (overenskomst) er et såkaldt gennembrudsforlig i overenskomstforhandlingerne på det private område. Forliget sætter den økonomiske ramme for HK Handels videre forhandlinger, fordi det er det forlig, der har betydning for minimallønsområdet, som HK Handel er en del af. Altså hvor man fastsætter en minimalløn, og den ansatte så selv har mulighed for at forhandle sin personlige løn længere op hvert år.

Det betyder, at den pose penge, der er givet til at forbedre løn- og arbejdsvilkår på industriens område også sætter rammen for økonomien i aftalerne på de øvrige områder.

Industriens forlig er et af de to gennembrudsforlig. Det andet gennembrugsforlig er ’transportforliget’, der lægger linjen for overenskomstforhandlinger på normallønsområdet.

Kommer HK Handels overenskomster til at ligne industriens?

Alle fagforbund på det private område, inklusiv HK Handel, forhandler inden for den økonomiske ramme, som der er sat i industriens forlig. Men HK Handels forhandlinger er også præget af medlemmernes krav til den nye overenskomst. Selvom der er givet en ramme på forhånd, så kæmper HK Handel for at få flest mulige ønsker og krav fra medlemmerne med.

 

Når industriens forlig er på plads

Når industrien får forhandlet et forlig på plads, og der er et resultat, så begynder HK Handels overenskomstforhandlinger kort efter. Typisk en uge efter, at industriens forlig er faldet på plads.
Inden selve forhandlingerne på HK Handels område går i gang, er der dog allerede en række drøftelser i gang med Dansk Erhverv Arbejdsgiver om bestemmelser i overenskomsterne på et teknisk niveau, som en del af forberedelserne til selve forhandlingerne.