Erstatning

Inge fik tilkendt en erstatning på 1,7 millioner kroner.

Det var en befriende følelse, der ramte Inge med det samme, da hun den 2. december fik overleveret beskeden over telefonen.

Efter 4 ½ års ventetid var hun endelig blevet tilkendt en erstatning på 1.7 millioner kroner.

- Jeg var så glad og lettet. Jeg har ventet så lang tid på at få en afklaring, så det er skønt, at jeg endelig kan få fred nu, siger den 65-årige Inge.

Med afgørelsen er der nemlig sat et endeligt punktum i en sag, der trækker tråde flere år tilbage. En sag som har tæret på både Inges fysiske og psykiske helbred.

Bagbundet i pelsbutik

Som nyansat bogholder i en pelsbutik var Inge i 2018 udsat for et voldsomt røveri, hvor hun sammen med to andre ansatte lå bagbundet i lokalet, mens røverne forsøgte at få adgang til butikkens pelse.

Hun var blevet kastet ned på butikkens betongulv af den ene røver. Det kostede hende flere brækkede ribben.
Røveriet fandt sted allerede på hendes anden arbejdsdag i butikken, og oplevelsen har været så voldsom, at Inge ikke har kunne arbejde siden.

- Det er forfærdelig mange tanker, der går gennem en i sådan en situation. Jeg var bange for, at jeg aldrig ville se mit barnebarn, mine børn eller mand igen. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at de ville slå mig ihjel. Jeg var lige blevet ansat, så jeg havde ikke nået at få nøgler eller koder til pengeskab, som jeg kunne give til dem, fortæller hun

Efterfølgende har Inge fået diagnosen PTSD i moderat grad og fået vurderet en méngrad på 15 procent af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Helt konkret betyder det, at Inge blandt andet lider af søvnforstyrrelser og har svært ved mange mennesker, voldsomme lyde og stressende situationer. Og så har hun en angst for at miste, hun ikke kan slippe af med.

For at overskue hverdagene må de tilrettelægges stramt.

- Det har haft så enorm stor betydning for min livskvalitet og min families liv, fortæller Inge.

Lang ventetid

I dag er Inge tilkendt seniorpension, men der skulle gå over fire år før, Erstatningsnævnet som den sidste instans i hendes sag kunne give hende en den endelige afgørelse.

Hvad tænker du egentlig, når du ser tilbage på forløbet?

- Jeg er meget glad for afgørelsen, og at jeg har fået mere vished om min økonomiske situation. Når det så er sagt, så er jeg meget forundret over, at det kan tage så lang tid. Det er enormt opslidende at vente på en afgørelse, fordi man hele tiden er nødt til at forholde sig til fortiden. Jeg synes hverken, at det er fair eller værdigt at byde syge mennesker det, siger hun.

Hos formand for HK Handel vækker ventetiden hos Erstatningsnævnet også kras kritik.

- Vi er rigtig glade for, at der blevet sat et punktum i Inges sag, og at HK Handel Hovedstaden har kunne hjælpe hende med at få en flot erstatning i hus. Det ændrer bare desværre ikke ved, at det har været et uværdigt og mentalt nedbrydende forløb, som Erstatningsnævnet har udsat vores medlem for, siger Mette Høgh og tilføjer:

- Jeg synes, at den her sag kraftigt kalder på selvransagelse hos Erstatningsnævnet.

Læs deres svar her

Erstatningsnævnet: alt for lang tid

- De sager, der behandles i Erstatningsnævnet, er af meget forskellig kompleksitet og omfang. Nogle sager er simple og kan afgøres hurtigt, mens andre sager afhængigt af kravstype og sagsforløb både kan være komplekse og kan involvere mange eksterne parter, såsom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Patienterstatningen, landets kommuner og politikredse. Vi kan ikke kommentere på en konkret sag. Det står dog helt klart, at en sagsbehandlingstid på 4 ½ år er alt for lang tid for den borger, der venter på at få afgjort sit krav på godtgørelse eller erstatning. I sekretariatet arbejder vi til stadighed for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling, samtidig med at vi understøtter en fortsat høj kvalitet i Erstatningsnævnets afgørelser, svarer sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat, Louise Ingerslev Andersen.

Inges tak til HK     

 

Jeg har gennem de mere end fire år min sag har kørt været så heldig at kunne supplere med min kapitalpension, men hvor må det være uoverskueligt, hvis man skulle kæmpe sig igennem økonomisk i så mange år og kun få en meget lille del af den tidligere indtjening udbetalt.

Yderligere har jeg været yderst privilegeret ved, at jeg hele tiden har haft mange dygtige fagpersoner omkring mig, som har gjort alt for at hjælpe mig.

Her skal i høj grad nævnes HK og deres dygtige og altid venlige personale, en fantastisk psykolog og et jobcenter, som har haft stor forståelse for min situation.

Yderligere bør det nævnes, at jeg fik tilkendt en bistandsadvokat, som hjalp med at udfærdige dokumentation til retten, men så snart dommen faldt, var der ikke nogen hjælp at hente fra hans side, og for mit vedkommende har det været HK, som har været tovholder i min sag.