De nye overenskomster skal først vedtages før en evt. lønstigning træder i kraft. Foto: Simon Klein Knudsen.

Er du ansat på en af HK Handels butiksoverenskomster, vil dine forskudttidstillæg normalt stige 1. marts. Det er bestemt gennem overenskomsten. Men fordi vi i år skal genforhandle overenskomsterne med arbejdsgiverne, vil den stigning først træde i kraft, når overenskomsterne er forhandlet på plads og stemt igennem.

Når overenskomsterne er vedtaget, stiger dine tillæg med tilbagevirkende kraft fra 1. marts. Derudover kan der ske forhøjelser af din løn gennem en forhøjelse af minimallønnen eller fritvalgskontoen. 

Når det sker, kan det være en god idé at regne efter, om du får den rigtige løn. Du kan få et gratis løntjek ved at kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 70 11 45 45.

Du kan selv påvirke din løn

Hvor meget din løn stiger, afhænger af udfaldet af overenskomstforhandlingerne og aftalen med din chef. På nogle arbejdspladser stiger din personlige løn, sammen med stigningerne i minimallønnen. Men det gælder ikke på alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at du forhandler din personlige løn hvert år, så du ikke går glip af en lønstigning.

Husk, at overenskomsten kun fastsætter rammerne for lønnen. Du skal selv forhandle din personlige løn. Den skal bl.a. afspejle din stilling, indsats og uddannelse samt dine kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet og ansvar.

Faktisk sikrer overenskomsten dig ret til en personlig lønsamtale hvert år. Du skal blot bede din arbejdsgiver om den. Her står HK altid til rådighed med råd og vejledning, så du er bedst muligt klædt på til din personlige lønsamtale. Du kan få gratis løncoaching ved at kontakte din lokale HK-afdeling.

Du kan læse mere om, hvordan lønnen fastsættes på HK Handels område her.

For dig på overenskomst med Danske Slagtermestre

Arbejder du under overenskomsten mellem HK Handel og Danske Slagtermestre, stiger din løn normalt 1. april. Ligesom med butiksoverenskomsterne vil den også først stige med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten er vedtaget. Du kan se din overenskomst ved at logge på Mit HK.