Brug dit netværk

En god måde at starte sin jobsøgning på, er ved at afdække ens netværk. Er der ledige jobs der, hvor du har været praktikant – eller andre steder i virksomheden? Kender nogen af dine kollegaer til de pågældende afdelinger? Kender du nogen i din familie, der kan hjælpe dig videre? Hvor arbejder dine gamle klassekammerater? Lav en oversigt over alle, du kender, som du kan spørge til råds i din jobsøgning. Meld ud til dit netværk, at du søger job. Brug f.eks. også LinkedIn som netværk.               

 

Lav et kompetence-CV

Byg dit CV op om, hvad du kan og har af erfaringer. Beskriv kort, hvilke erfaringer du har med metoder og teknikker – og husk at skrive udstyrets navn og anvendt software. Skriv også kurser – f.eks. kvalitetskurser – ind i dit CV. Det viser arbejdsgiveren, at du har mod til efteruddannelse og har dokumenteret erfaring.

 

Søg uopfordret

Ved at søge uopfordret får du en chance for at præsentere dig selv, uden at der er konkurrenter til en eventuel stilling. Det kræver lidt mere gåpåmod og opsøgende arbejde, men hvem ved – måske du rammer plet. Stillingsopslag er ofte meget dyre og ansættelsesproceduren lang og tidskrævende. Ydermere gemmer mange virksomheder ofte uopfordrede ansøgninger, som de tager frem, når de står overfor en nyansættelse, hvor de ønsker hurtig ansættelse.

 

Ring til HK eller DL-F før samtalen

Når du er blevet indkaldt til samtale, er det en god idé at kontakte din lokale HK-afdeling eller Dansk Laborant-Forening. Din HK-afdeling kender de lokale virksomheder, du har søgt job hos og kan oplyse om både lønniveauet og samtidig henvise til en tillidsrepræsentant, hvor du kan spørge mere ind til både løn- og ansættelsesvilkår på virksomheden.

 

Søg inspiration og hjælp til at finde firmaer, der beskæftiger laboranter

DL-F udgiver ”Den blå bog”, der er en liste over virksomheder og institutioner i Danmark, som beskæftiger DL-F medlemmer. I den kan man finde inspiration eller hjælp til at finde virksomheder i dit lokalområde. Den blå bog kan rekvireres ved at skrive til dlf@hk.dk eller ved at gå ind HER og finde Den blå bog klar til download.

 

Hvad skal jeg sende med?a

I de fleste jobopslag står der, hvad man skal medsende, men det er altid en god idé at medsende alt, hvad man har af relevante papirer. Man skal altid medsende sine uddannelsespapirer og sit CV. Derudover kan det være, at man har én eller flere udtalelser fra sine arbejdspladser, nogle kursusbeviser m.m. Pas dog på, at det kun er relevante oplysninger, så de ikke drukner i alt muligt, der ikke er relevant. Ikke relevant kan være kursusbeviser for kurser, som ikke har relation til det job, man søger.

 

Vær fremme i skoene

Det kan ofte være en fordel at ringe til virksomheden, før man sender en ansøgning. Dette gælder også, hvis man vil søge uopfordret. Find ud af hvem i virksomheden, der kan have interesse i at ansætte dig og skriv en henvisning til denne samtale i din ansøgning. I DL-F kan du få hjælp til at lave et CV, hjælp til jobsøgning, samt til hvordan du lægger en karriereplan. Derudover kan du finde en lønstatistik, som kan være en hjælp, når du skal forhandle løn.