Grøn plante der vokser op af en gammel bog

Anne Marie Bay - smilende kvinde med lyst krøllet hår, rød læbestift og briller i hvid trøje på hvid baggrund
Anne Marie Bay, fællesformand HK Midt

   - Som HK’ere kan vi komme til at spille en ganske stor rolle, når vi skal omsætte de store ambitioner omkring bæredygtighed og grøn omstilling på vores arbejdspladser. Det gælder både i forhold til vores egen, personlige indsats og i mere overordnede funktioner som koordinatorer og projektledere med ansvar for at drive den grønne omstilling på arbejdspladsen, siger Anne Marie Bay og fortsætter:

   - Vi har allerede en hel del af de kompetencer, der skal til. Vi arbejder med overblik, systematisering og organisering på en måde, der kan sætte os i en hel central position, når grønne strategier skal omsættes i konkrete værktøjer og hverdag. Det kræver dog også, at vi bygger endnu flere grønne elementer ind i de unges HK-uddannelser og i de muligheder for kompetenceudvikling, vi har.

 

Vi skal, også her på Fyn og i Fredericia-området, mødes på tværs af uddannelser, uddannelsessteder og arbejdsmarkedets aktører og tage en snak om, hvor og hvordan vi kan bygge bæredygtig viden ind i HK’ernes uddannelser.
- Anne Marie Bay, fællesformand HK Midt

 

Lokal, grøn dagsorden

Netop udvikling af uddannelsesområdet ser Anne Marie Bay som en afgørende nøgle, hvis HK’erne skal gribe den bæredygtige udfordring:

   - Vi skal, også her på Fyn og i Fredericia-området, mødes på tværs af uddannelser, uddannelsessteder og arbejdsmarkedets aktører og tage en snak om, hvor og hvordan vi kan bygge bæredygtig viden ind i HK’ernes uddannelser. HK Midt er samtidig repræsenteret i en række lokale erhvervsskolers bestyrelser, hvor vi også vil have den grønne dagsorden med.

   - Det er samtidig en dagsorden, vi har opbakning til fra forbundet. For vores hovedformand Anja C. Jensen har flere gange sat en tyk streg under, at HK’erne kan gøre en grøn forskel ude på arbejdspladserne. Den dagsorden vil vi sammen skubbe bagpå. Det ville bestemt heller ikke skade, hvis regering og folketing investerede i mere og flere grønne uddannelser.

  

HK'erne arbejder i alle dele af vores samfund. Og vi ved, at de gerne vil bruge deres kompetencer i højere grad til at underbygge den grønne omstilling. MEN det kræver uddannelse og viden. Heldigvis er det en investering, der kommer mange gange tilbage på den lange bane
- Citat, forbundsformand Anja C. Jensen, på LinkedIn, 2022

 

Håndværkere og HK’ere

   - Jeg er helt enig med Anja, når hun siger, at det ikke kun er håndværkere, der skal bære den grønne omstilling i de kommende mange år. Som HK’ere arbejder vi nemlig på mange områder, hvor vi kan gøre en stor forskel, når det gælder brug af ressourcer. For eksempel i produktioner, salg, administration og logistik, vurderer Anne Marie Bay og runder af:

   - Anja har dog også helt ret, når hun tilføjer, at der skal følge investeringer med, hvis vi skal udvikle de merkantile, blå uddannelser i en mere grøn retning. 

 

Mere læsestof om emnet

https://www.altinget.dk/klima/artikel/hk-vigtige-faglaerte-aktoerer-bliver-glemt-i-debatten-om-erhvervsuddannelser-og-groen-omstilling

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/aktoer-groen-omstilling-af-virksomheder-kraever-bedre-efteruddannelse-i-baeredygtighed?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-uddannelse-552&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev

https://verdensmaalene.cdn.prismic.io/verdensmaalene/0aa1fed7-147f-4b81-a2c5-ccaad351c9b8_UBU_rapport_Sept22.pdf