Udover Industriens Funktionæroverenskomst har DL-F på det private område primært medlemmer omfattet af overenskomsterne: Dansk Erhverv: Handel, Viden og Service og Mejeribranchens funktionæroverenskomst.

 

Industriens Funktionæroverenskomst endte bl.a. med en forhøjelse af fritvalgskontoen og mere i arbejdsgiverbetalt pension. Men centralt er især en markant styrkelse af tillidsvalgtes rolle og en udvidelse af positivlisten for aftalt uddannelse.

 

Af positive elementer kan nævnes:

 • Pr. 1. juni 2023 skal arbejdsgiverne betale 2% mere og lønmodtagerne 2% mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme, og det gør, at der kommer 2% mere ud sammen med lønnen.
 • Praktikantlønningerne stiger med henholdsvis 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024.
 • Pr. 1. marts 2024 stiger fritvalgskontoen fra 7% til 9%.
 • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent og samtidig skal ses på en enklere ansøgningsproces.
 • Flere relevante uddannelser er kommet på positivlisten for aftalt uddannelse: Akademiuddannelsen i miljøteknologi og Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi.
 • Der er sket en opdatering af uddannelsesbetegnelser på laboratorieområdet, så miljøteknologerne også fremgår af §1 stk. 2b.
 • Hvis en medarbejders ansættelsesforhold ændres således, at man ikke længere er omfattet af overenskomstens dækningsområde, skal tillidsrepræsentanten orienteres.
 • Tillidsrepræsentanter får flere og stærkere værktøjer til de lokale lønforhandlinger.
 • Tillidsrepræsentanterne får bedre mulighed for at organisere kolleger.
 • Særlige bestemmelser for medarbejdere som arbejder på nathold, med NFA’s anbefalinger, herunder sikre gravide, så de max. kan arbejde på et natskift om ugen.

   

  Af mangler – set ud fra DL-F’s synspunkt – kan nævnes:

 • 50%-reglen er fortsat til stede i Industriens Funktionæroverenskomst.

 

For miljøteknologerne betyder det, at de nu er indskrevet i følgende HK-overenskomster: de to offentlige overenskomster (Kommunal og Stat), GLS-A, Mejeribranchens funktionæroverenskomst, Dansk Erhverv: Handel, Viden og Service og Industriens Funktionæroverenskomst.

 

Udover de nævnte resultater er det også vigtigt at påpege, at der ude lokalt fortsat skal ske lokale lønforhandlinger. Disse lønforhandlinger ligger med andre ord ud over resultatet i de centrale overenskomstforhandlinger.

 

Afslutningsvis anbefaler DL-F bestyrelsen, at alle bruger deres stemme – og stemmer om overenskomstresultatet.

 

For: dem der stemmer bestemmer!

 

 

Dansk Laborant-Forening/HK

Bestyrelsen