Foto: Canva.com

Det er altid arbejdsgivers ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden, og at regler og lovgivning bliver overholdt. Foto: Canva.com

Vi har talt med Susan Aufeldt, tilsynsførende hos Arbejdstilsynet på lager/engros/detail. Hun fortæller her om de problematikker, Arbejdstilsynet oftest reagerer på, når de besøger lagervirksomheder.

Ulykkesrisici: ”Ulykkesrisici er det, som fylder mest. Det står ca. for 1/3 af de sager, vi reagerer på. Det kan være problemer med reolsikkerheden, hvor der er fare for nedfald. Det kan være fare for fald fra reposer, ramper og stiger. Det kan være ujævne gulve. Det kan være manglende afskærmning eller fejl på maskiner og robotanlæg. Ofte er der også risiko for færdselsuheld, hvor gående og trucks færdes samme sted.”

Ergonomi: ”Vi oplever ofte problemer i forhold til ergonomien. Det kan være skub og træk, tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og arbejdsteknik. Her kigger vi også på, hvad den samlede daglige løftemængde er.”

Luftvejsbelastning: ”Det her område handler i høj grad om støv, biologi og kemi. På lager og pakkeri er det tit et spørgsmål om manglende rengøring. Ofte er det selve produkterne, man pakker, der er udfordringen. Produkterne kan f.eks. afgasse eller støve. Det kan også være ved rengøring af maskiner, hvor kemien fra rengøringsmidlerne kan belaste luftvejene. Her handler det om at forebygge ved kilden. Ofte er der brug for forbedret ventilation, så man i arbejdsprocessen får ventileret ordentligt.” 

Egenindsats: ”Det sidste store områder, vi oplever problemer med, dækker over virksomhedernes egen indsats. Det kan være simpelt papirarbejde, virksomheden ikke har styr på. Er der lavet APV? Hvad med Kemisk APV? Har man brugsanvisninger på maskinerne? Bliver der udført årligt tjek af stier og maskiner? På nogle arbejdspladser er der heller ikke valgt eller uddannet en arbejdsmiljørepræsentant.”

Som tillidsvalgt på lagerområdet kan du møde Susan Aufeldt på HK Handels kommende arbejdsmiljøkonference 27. april i Odense.

Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.

Sådan kan Arbejdstilsynet reagere:

Afhængig af overtrædelsens karakter kan Arbejdstilsynet reagere på forskellige måder.

Forbud: Arbejdet stopper med det samme pga. overhængende og betydelig fare eller livsfare. Efterfølgende mulighed for gebyr og bøde til virksomheden.

Straks-påbud: Betydelig fare, men faren er ikke overhængende. Kritikpunkter skal bringes i orden med det samme, men arbejdet stopper ikke.

Almindeligt påbud: Virksomheden får en tidsfrist til at udbedre forholdene.

Afgørelse uden handlepligt: En kritik af arbejdsforholdene på et tidligere tidspunkt, f.eks. under en arbejdsulykke, men som virksomheden nu har rettet op på.

Vejledning: En hjælp til virksomheden til at forbedre arbejdsforholdene. Arbejdsforholdene er ikke hensigtsmæssige – men samtidig ikke er så slemme, at Arbejdstilsynet kan reagere med et påbud.

Aftaleforløb: Virksomheden skal selv kortlægge arbejdsforholdene og udbedre dem, hvis det viser sig, at loven bliver brudt. Arbejdstilsynet står til rådighed med sparring og kontrollerer efterfølgende forholdene.

Kontakt Arbejdstilsynet: 

Hvis du har spørgsmål om love og regoler eller brug for sparring til, hvordan I får løst arbejdsmiljømæssige udfordringer på din arbejdsplads, så kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Du har også mulighed for anonymt at anmelde din arbejdsplads f.eks. ved brud på arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynets hovedopgaver er at skabe:

  • et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet
  • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet