Ordblind

Der findes mange hjælpemidler til dig, der er ordblind. 

Det er vigtigt at være åben om ordblindhed. Det er den klare anbefaling fra både HK Handel og Ordblindeforeningen.

- Holder man ordblindheden skjult, bruger man en masse kræfter på det, hvilket tapper én for energi og i sidste ende kan føre til, at man bliver udbrændt på sit arbejde, siger Anna Ljundal, sekretariatschef i Ordblindeforeningen.

HK Handels anbefaling er, at hvis du er ordblind, bør du fortælle det til din chef så tidligt som muligt - helst allerede ved ansættelsen. Så kender din chef dine udfordringer og skal sørge for, at der bliver truffet de relevante foranstaltninger. Din chef kan også hjælpe med at undersøge, hvilke hjælpemidler som fx iPads du kan få bevilget fra kommunen, så du kan passe dit arbejde.

Beskyttet af loven

Du er beskyttet af loven om forbud mod forskelsbehandling, når din arbejdsgiver ved, at du er ordblind. En leder må ikke diskriminere dig ved fx ikke at ansætte dig, afskedige dig eller trække dig i løn på grund af din ordblindhed – præcis som med et hvert andet handicap.

Lisbeth Nørremark, der er jurist og faglig sekretær i HK Handel, har blandt andet tidligere været med til at skaffe en ordblind elev en godtgørelse på 6 måneders løn, fordi hun efter kort tids ansættelse fik ophævet sin uddannelsesaftale på grund af sin ordblindhed.

- Hun kunne sagtens have udført sit arbejde med den fornødne tilpasning og ved brug af de hjælpemidler, som kommunen stiller til rådighed, og så er der altså tale om diskrimination, fortæller Lisbeth Nørremark.

Der er masser af hjælpemidler for ordblinde
Der findes mange redskaber til dig, der er ordblind. Du kan fx få programmer til at læse tekst op, du kan få scannere og læsepenne til at scanne tekst, du kan få talegenkendelsesprogrammer og meget mere.

Du kan læse om nogle af mulighederne her.


Eleven fik heldigvis efterfølgende job i en virksomhed, som værdsatte, at hun var en fantastisk sælger.

- Vi har også set, at de ordblinde elever får gode idéer som at bede kunderne om selv at indtaste deres kundeoplysninger på en iPad, som efterfølgende udbredes til at omfatte alle ansatte i virksomheden, siger Lisbeth Nørremark.

Sig det til kunderne

Ordblindhed er meget udbredt og ikke noget, man på nogen måde skal være flov over. Hvis man står i butik og er ordblind, er der derfor heller ingen grund til at skjule det over for kunderne.

- Det er meget bedre at sige direkte til en kunde: ”Jeg er ordblind, så vil du ikke lige stave dit navn?”. For så møder man meget mere forståelse fra kundens side, og man undgår misforståelser og eventuelle konflikter, påpeger Anna Ljundal.

Dine rettigheder som ordblind

Loven kræver, at arbejdsgiveren skal foretage en ”hensigtsmæssig tilpasning, som dog ikke må være urimelig byrdefuld,” når en medarbejder på grund af et handicap – som fx ordblindhed – har brug for det for at kunne fungere på arbejdspladsen.
Det kan fx være, at dine arbejdsopgaver skal tilpasses, eller at du skal have nogle bestemte hjælpemidler til rådighed. Det offentlige tilbyder støttemuligheder som fx mentorordninger og stiller tekniske hjælpemidler som iPads og lign. til rådighed eller giver tilskud hertil. Forsøger arbejdsgiveren ikke at finde en løsning inden for rimelighedens grænser, så er det i strid med loven.