Penge på vej til dig

Hvis du kommer til at undre dig over, at lønsedlen for juni er lidt større, end den plejer at være, kan forklaringen være, at din arbejdsgiver har udbetalt din fritvalgskonto.

Med overenskomstfornyelsen i foråret blev det nemlig aftalt, at fritvalgskontoen fremover gøres op ved udgangen af maj måned, og står der penge på den, skal de udbetales med din næste løn. Aftalen gælder dog ikke medlemmer, som er omfattet af overenskomster med Dansk Erhverv. Her træder bestemmelsen først i kraft i 2024.

- Det er vigtigt, at du tjekker din lønseddel for maj, da det jo er en helt ny bestemmelse i overenskomsten, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

 

Der er dog 2 undtagelser for udbetaling af fritvalgskontoen i juni:

  • Hvis du er på seniorordning og bruger din fritvalgskonto til at finansiere seniorfridagene.
  • Hvis der er en lokalaftale på din arbejdsplads, som har nogle andre regler. Dvs. en aftale om, hvordan fritvalgskontoen administreres, som er indgået mellem ledelsen og jeres tillidsrepræsentant på vegne af dig og dine kolleger.

Fritvalgskontoen stiger i 2024

Ved forhandlingsbordet i foråret blev det også aftalt, at indbetalingen på fritvalgskontoen stiger fra 7 til 9 % næste år. Stigningen træder i kraft den 1. marts 2024.

Og hvad er det nu lige, at du kan bruge fritvalgskontoen til?

Du kan vælge mellem:

  • At få penge udbetalt, i forbindelse med at du holder fri
  • At finansiere seniorfridage
  • At finansiere barnets 2. hele sygedag, barnets lægebesøg eller børneomsorgsdage
  • At indbetale til pensionsordningen. Her skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. august, og dit valg gælder for det kommende ferieår (1. september - 31. august).

Særligt:

  • På nogle overenskomster er der mulighed for at få en del eller hele bidraget på fritvalgskontoen udbetalt løbende med lønnen. (Kræver en lokalaftale)
  • På et fåtal af HK Privats overenskomster kan du aftale med din arbejdsgiver, at du køber fridage via fritvalgskontoen.

 

Kært barn har mange navne

I de fleste af HK Privats landsoverenskomster er der eller anden form for opsparingskonto, som medarbejderne kan bruge til forskellige formål. Fritvalgskonto, Fritvalgs Lønkonto, Valgfrit element, Særlig opsparing er blot nogle af de navne, opsparingskontoen går under.

Hvis du vil tjekke, hvad der gælder for din overenskomst, kan du finde den ved at logge på MitHK og klikke på ikonet ”Overenskomst”.