Fra venstre tillidsrepræsentant i Elforbundet Morten Petersen, tillidsrepræsentant i HK Lene Skov Andersen, markedsdirektør Claus Holm Andersen og teknisk direktør Per Svendsen, SEF

Foto: Fra venstre tillidsrepræsentant i Elforbundet Morten Petersen, tillidsrepræsentant i HK Lene Skov Andersen, markedsdirektør Claus Holm Andersen og teknisk direktør Per Svendsen, SEF

 

    - Vi synes, at vi fik landet en god aftale, også for firmaet, der nu er et godt fundament for de individuelle lønsamtaler, der startede den 1. juni, fortæller Lene Skov Andersen, der er tillidsrepræsentant for HK’erne på SEF. Den gode aftale skyldes flere ting:

    - Morten, der er tillidsrepræsentant for Elforbundet, og jeg har et rigtig godt samarbejde og fører forhandlingerne sammen, forbereder os sammen osv. Vores tætte dialog og den løbende orientering af vores medlemmer er vigtig. Det samme er den gode og ordentlige dialog i vores møder med de to repræsentanter for ledelsen. Samtidig er det vigtigt for hele processen, at den er beskrevet og lagt i vores QMS-system, så der på forhånd er en defineret proces og ramme for både de fælles forhandlinger og den enkelte lønsamtale.

 

Kasser og ensartede processer

Per Svendsen, der er teknisk direktør i SEF, repræsenterer sammen med markedsdirektør Claus Holm Andersen arbejdsgiversiden i forhandlingerne. Han er enig med Lene Skov Andersen i, at netop den definerede proces har afgørende betydning:

    - For 4-5 år siden fik vi sat nogle rammer op for og fik beskrevet vores lønforhandlinger både overordnet og individuelt. For en som mig, der har ansvaret for vores kvalitetsledelse, bliver der altid tænkt lidt i kasser og ensartede processer. For på den måde holder vi fast i noget og skaber en rød tråd i vores kvalitetsledelse, konstaterer han og tilføjer:

    - Så når vi stiller spørgsmålet ”…lønforhandling? Hvordan gør vi det?”, så er processen allerede beskrevet. Det betyder, at når vi nærmer os lønsnakkene, så kan både tillidsrepræsentanterne og vi henvise til procesbeskrivelsen.

 

 

Jeg har haft en del dialog med Anders (faglig konsulent, red.) hos HK Privat Midt undervejs. For eksempel omkring lønstatistikker, så jeg som tillidsrepræsentant havde en idé om lønniveau og status på forhandlinger hos andre virksomheder.  Hvad koster en frokostpause? Hvad koster en fridag? Det var en god mulighed for at få svar på en række spørgsmål.
- Lene Skov Andersen, tillidsrepræsentant Sydfyns Elforsyning

 

 

”…vores lønforhandlinger er en succeshistorie”

Når den landsdækkende overenskomst er forhandlet på plads i løbet af foråret, så er SEF-parterne for længst på forkant og har holdt de første møder for at tale om de gensidige forventninger:

    - For eksempel startede vi med et formøde allerede i december, hvor jeg samtidig var referent, som jeg er det på alle vores møder. Her mødtes Claus og jeg med de to tillidsrepræsentanter Lene og Morten. På det møde lagde vi også, som det er beskrevet i QMS-systemet, en række møder fast med en aftale om, at vi alle fire ville prioritere dem. Vi er samtidig enige om, at møderne sjældent skal vare mere end tre kvarter, så vi ikke får lange og kedelige møder.

    - Jeg synes, at vi havde en rigtig god dialog på møderne, hvor vi er gode til at forklare, hvad tingene i overenskomsten betyder. Det er på områder som løn, pension, fritvalgskonto osv. Herefter forhandler vi procentpuljen og lønsummen på de enkelte forretningsområder, så der efterfølgende er mulighed for individuelle lønsamtaler, fortæller Per Svendsen og konkluderer:

    - Den måde, vi har defineret lønforhandlingerne på, synes jeg meget godt afspejler vores generelle tilgang i SEF, som vi kalder ”Vi passer på hinanden”. Det handler blandt andet om at tale pænt til og med hinanden, og så finder vi løsninger sammen. Med vores definerede proces får vi samtidig nogle rammer for forhandlingerne, der er synlige for alle, og som begge parter prioriterer. Det er også en del af forklaringen på, at vores lønforhandlinger er en succeshistorie.

 

Bagkant og fair aftale

Lene Skov Andersen har den samme positive oplevelse af møderækken:

    - Når vi har det første møde allerede i december og aftaler rækken af møder, så er vi på forkant i forhold, når overenskomsten begynder at falde på plads. Så kunne vi allerede kort efter mødes og se på, hvad der var af penge og procenter i kassen. Indimellem havde Morten og jeg holdt vores egne møder, hvor vi samlede op på input til forhandlingerne fra vores kolleger. Hvad var vigtigt for dem? Var det løn, fridage, massage, 4-dags-arbejdsuge eller noget helt fjerde? Her var vores kolleger gode til at komme med deres input, lyder det fra Lene:

    - Efter hvert møde med Per og Claus talte Morten og jeg videre, og vi sørgede hver gang for at skrive ud til kollegerne med en orientering omkring forhandlingerne. Samtidig mødtes Morten og jeg også i kantinen før hvert forhandlingsmøde, så vi kunne kigge hinanden dybt i øjnene og samtidig sende et signal om, at vi talte sammen. Det var en god måde at gøre det på og gav en meget tæt dialog.

    - I forhandlingsrummet blev vi alle fire enige om, at vi ville have en bagkant på vores del. Det skulle være 1. juni, så de individuelle lønsamtaler kunne komme i gang. Det nåede vi med en god og fair aftale, og lige nu er de individuelle lønsamtaler godt i gang. En af grundene er, at processen for både den overordnede forhandling og de enkelte lønsamtaler er lagt i vores QMS-system. Sådan som vi startede det for nogle år siden sammen med vores ledelse. ”

 

Fakta om OK23

I OK23 er det aftalt, at det er naturligt at forhandle lønnen kollektivt på arbejdspladsen. Det er tillidsrepræsentanten, der forhandler kollektivt på vegne af kollegerne. I en kollektiv lønforhandling fastsættes typisk en % eller kr-beløb til generelle lønreguleringer, som alle overenskomst-ansatte medarbejdere får glæde af. Der kan også aftales en % til en pulje, som fordeles ved vurdering af/forhandling mellem leder og medarbejder.

OK23 fastslår også, at der ved kollektive lønforhandlinger skal være tale om reelle forhandlinger. Et løndiktat fra ledelsen er ikke en reel forhandling og kan være brud på overenskomsten.

OK23-parterne anbefaler, at der laves en lokalaftale, når der er enighed om at holde kollektive lønforhandlinger på arbejdspladsen (som i SEF).

Overenskomstansatte medarbejdere har typisk ret til at vælge en tillidsrepræsentant, når der er ansat 5 efter overenskomsten eller 5, der samtidigt er medlem af HK.

HK Privat Midt arrangerer løbende kurser i at blive klædt på til at forhandle sin egen løn – se HK´s kursuskalender (Kurser, Arrangementer & Webinarer - HK) 
Er du interesseret i at vide mere om, hvor du vælger tillidsrepræsentant, forhandler kollektivt mv., så kontakt HK Midt: tlf. 7011 4545 eller midt@hk.dk