Flemming Trangbæk

Flemming Trangbæk har efter hele 13 års kamp fået anerkendt sin arbejdsskade. Foto: Mikael Dynnes Holmbo

Får man en arbejdsskade pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, kan det være noget af et projekt at få den anerkendt. Det kan HK’eren Flemming Trangbæk – som i dag er på førtidspension – skrive under på. Han blev ramt af stress og depression, efter at flere år med hundredvis af overarbejdstimer, omstruktureringer og et stadig voldsommere arbejdspres til sidst endte med at skubbe ham ud i en lang sygemelding. Helt tilbage i 2010.  
 
Men først 13 år senere har Flemming Trangbæk – med hjælp fra HK – endelig fået det anerkendt som en arbejdsskade. Efter hvad Flemming selv betegner som en ulidelig og opslidende kamp. 
 
Så selv om HK Danmarks næstformand Mads Samsing glæder sig på Flemming Trangbæks vegne over, at det omsider er lykkedes, er indignationen ikke til at tage fejl af: 
 
- Det er fuldstændig urimeligt, at Flemming Trangbæk er blevet trukket igennem så absurd et forløb. 13 år er længe at være fanget i en juridisk labyrint, og det gør kun ondt værre, når man i forvejen kæmper med stress og depression. 
 
Forløbet tog sin begyndelse, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og senere Ankestyrelsen – på trods af flere lægefaglige specialisters vurdering – afviste, at der var tale om en arbejdsskade. Flemming Trangbæk måtte derefter igennem hele to retssager imod Ankestyrelsen, fordi det først krævede en retssag overhovedet at få Erhvervssygdomsudvalget ind over. Og det burde ikke være nødvendigt, understreger Mads Samsing. 

HK opfordrer derfor til, at myndighederne bliver bedre til at forelægge arbejdsskadesager for Erhvervssygdomsudvalget af egen drift i stedet for at sætte hælene i. Fagforbundet har samtidig et klart ønske om at udvide fortegnelsen over erhvervssygdomme, så det bliver nemmere at få anerkendt psykiske arbejdsskader, fortæller næstformanden:
 
- Denne sag er et uskønt eksempel på, at vores arbejdsskadesystem giver alvorlige problemer for retssikkerheden. Det kan ikke være rigtigt, at man skal trækkes igennem to retssager på den måde. Der er brug for at få flere diagnoser på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Havde stressrelateret depression været med, ville det have barberet mange år af Flemming Trangbæks tovtrækkeri med myndighederne. 

Tovtrækkeriet og det juridiske arbejde med HK fortsætter. For spørgsmålet er nu, hvor meget Flemming Trangbæk ender med at få i erstatning. 

Læs Flemmings historie i Avisen Danmark

 

Om Erhvervssygdomsudvalget

  • Erhvervssygdomsudvalget vurderer arbejdsskadesager, hvor der er en sandsynlighed for, at en sygdom skyldes arbejdet. 
  • Når udvalget har taget stilling til, om en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, sender udvalget sin indstilling til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 
  • Erhvervssygdomsudvalget består af en formand fra AES og medlemmer fra hhv. Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og De offentlige Arbejdsgivere