Ole Stahl, Career Events & Partnerships hos Topsoe, er formand for uddannelsesudvalget på Københavns Professionshøjskole (KP). Han synes at det er trist, at vi i en tid med fuld fart på arbejdsmarkedet ikke kan opretholde vigtig efteruddannelse for laboranterne.
- Den her mellemteknikergruppe, som uddannelsen skaber, danner bro mellem det akademiske og praktiske, og er skræddersyet til en bred vifte af virksomheder, som i høj grad er præget af ny teknologi. Jeg synes det er vigtigt, at der findes efteruddannelser, der giver mulighed for at komme videre, og den er efterspurgt ude i erhvervslivet, siger Ole Stahl.

 

Er den solgt godt nok?

Han forstår at økonomien er vigtig, men spørger sig selv, om uddannelsen er blevet ”solgt” godt nok, siden så få vælger den. Men er den først nedlagt, så kommer den næppe igen, når efterspørgslen er større. 
- Man kan tage den online, men for mange er det den næstbedste løsning. Fysisk fremmøde er vigtigt for mange, så det er rigtigt ærgerligt, at man ikke længere kan få dette tilbud i Hovedstadsområdet, hvor der ligger rigtigt mange virksomheder, der beskæftiger laboranter – især nu hvor den grønne omstilling kalder på dygtige og veluddannede teknikere, siger Ole Stahl.

 

En symbolsk handling

Det er rigtig ærgerligt, at KP vælger at lukke professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi for at spare 300.000 kr., siger Henrik Stapelfeldt, Sr. Quality & Food Safety Manager Food Gums på CP Kelco.
- Besparelsen er – i mine øjne - en symbolsk handling for at vise bestyrelsesmæssig handlekraft i forhold til KP’s dårlige økonomi, der primært skyldes faldende søgning til dens helt store uddannelser, pædagog og lærer. Indrømmet, der har været udfordringer med søgningen til PBA’en, men erfaringen med dimittendernes kompetence har heller ikke fået lov til at slå igennem i erhvervet.

 

Brug for fagligt stærk arbejdskraft

KP erkender, at det faldende optag på deres store uddannelser skyldes udfordringer med image. Men det gælder ikke laborantfaget, hvor danske virksomheder konstant udvider og har brug for fagligt stærk arbejdskraft. Og kampen om laboranterne forventes ikke at blive mindre i de kommende år, hvor aldersprofilen af danske laboranter forventes at give anledning til en netto-afgang for faget, påpeger Henrik Stapelfeldt.

 

Et vigtigt redskab for industrien

Danmark har i den grad behov for en veluddannet arbejdsstyrke i industrien. Det er centralt for at sikre den grønne omstilling og for at gøre erhvervet konkurrencedygtigt, siger HR chef Maria Lund Sydtoft, Head of HR Denmark, og Lars Holm Rasmussen, PhD, Department manager - Sugars, Acids & Volatiles / Biochemical Assays fra Chr. Hansen. Lars Holm Rasmussen er desuden tidligere underviser på KP. 
- PBA’en i laboratorieteknologi er et vigtigt redskab i den henseende. Samtidig er uddannelsen en af de få efter-videreuddannelsesmuligheder, som tilbydes vores laboranter. Uddannelsen har derfor potentielt langt større betydning end antallet af studerende på uddannelsen i dag antyder. Vi har behov for en stærk og engageret laborantprofession med stærke uddannelsesveje, som kan medvirke til at løse de store udfordringer, industrien står med i dag ift. automatisering, digitalisering og kunstig intelligens, lyder det fra Chr. Hansen.