HK Handel har vi lavet regnestykket: Hvor meget er din overenskomst værd. Billede: Colourbox

En overenskomst forbedrer dine rettigheder og vilkår på din arbejdsplads. For eksempel er der med den nye overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv udsigt til både lønstigninger og forbedrede lønforhandlingsmuligheder. 

De følgende beregningerne er lavet pba. overenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og tager udgangspunkt i taksterne pr. d. 1. juli 2024.

112.802 kr. om året - det er, hvad du får ud af din overenskomst

  • Pension (arbejdsgivers andel = minimum 9,7%): 34.935 kr.
  • Feriefridage (fem om året):        7.598 kr.
  • Løn under selvvalgt uddannelse:    15.196 kr.
  • Fritvalgskonto på ekstra 9% af lønnen   29.738 kr.
  • Anciennitetstillæg 2,9 kr. i timen (kun butiksansatte)      5.580 kr. 
  • Børnefamilier: barns første sygedag (1 gang om året)         1.520 kr.
  • Reduktion i arbejdstiden for helligdage for butiksansatte  18.235 kr.
    (12 dage kompenseres fra 2024 om året med tilsvarende lavere arbejdstid)

 

I alt 112.802 kr. om året

Udover de rettigheder fra beregninger herover og din timeløn, får butiksansatte også forskudttidstillæg pr. time, hvis man arbejder på skæve tidspunkter. Det kan du læse mere om i folderen her.

Udregningen er baseret på tal for gennemsnitslønnen i HK Handels medlemmer,  der jf. HK's lønstatistik var på 27.535 kr. for 37 timer i 2021. Beregningerne er lavet ud fra overenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at beløbet ikke er en ekstra  lønudbetaling, men en udregning af værdien af overenskomstens goder. 

 

Sådan virker overenskomsten

En overenskomst forbedrer rettighederne på arbejdspladsen for dig og dine kolleger. Du er med til at styrke dine arbejdsvilkår, når du er medlem af HK Handel. For jo flere vi er, jo stærkere står vi, når der skal forhandles overenskomster og lokalaftaler. 
Der er enkelte forskelle på de overenskomster, som HK Handel har med forskellige arbejdsgivere. Du kan altid se, hvad der gælder præcis for dig ved at logge ind på MitHK.dk. 

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, kan du altid kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.