Efter massivt pres fra både ansatte i Helsemins butikker og HK Handel Hovedstaden har Helsemin indgået overenskomst med HK Handel Hovedstaden, så de ansatte kan se frem til ordentlige forhold på deres arbejde.

Det var ellers tæt på, at HK Handel Hovedstaden var gået i konflikt med Helsemin. Blot tre dage før, der var planlagt konflikt, gik en aftale om overenskomst i orden.

Det er de ansatte virkelig glade for, heriblandt Pernille Beltoft.

”Det er fantastisk, at der nu kommer mere i løn, tillæg, sjette ferieuge, fritvalg osv.,” siger hun.

Også Cassia Lolck er begejstret. Hun har arbejdet i Helsemins butik på Vesterbrogade i ca. 1,5 år, hvilket er lang tid for en ansat i Helsemin.

Netop den store udskiftning blandt medarbejderne samt lav løn og ingen logik i, hvordan man kunne stige i løn, ingen pension, ingen fritvalg, ingen pauser – heller ikke til at gå på toilettet, manglende vagtplaner og at man kunne blive kaldt ind på vagt fra dag til dag og uden en egentlig vagtplan var nogle af årsagerne til, at hun en dag besluttede at tage fat i HK Handel Hovedstaden, hvilket blev begyndelsen på, at Helsemins ansatte nu bliver overenskomstdækket.

Imponeret formand

Formand for HK Handel Hovedstaden, Sofie Berg, er også glad for resultatet.

”Når man har en kæde, hvor de ansatte hverken får pension, fritvalg eller pauser, og seje ansatte går sammen, så giver vi den alt, hvad vi kan, fra vores side,” siger hun.

Hun understreger, at overenskomsten ikke ville være lykkedes, hvis ikke det var for medarbejderne i Helsemin.

”De ansatte i Helsemin har virkelig vist, hvor stærke de er. De stod sammen, hvilket nu resulterer i både en markant højere løn og et bedre arbejdsmiljø. Jeg er simpelthen så imponeret over deres mod og viljestyrke,” siger hun.

Alternative arbejds- og ansættelsesvilkår

Efter Cassia Lolck havde talt med en faglig fra HK Handel Hovedstaden stod det klart for den faglige, at der formentlig var nogle lettere alternative arbejds- og ansættelsesvilkår, de ansatte i Helsemins butikker gik på. Derfor blev organizer Janni Nielsen sat til at undersøge forholdene.

”Vi inviterede en håndfuld af de ansatte ind til et møde for at forsøge at få en bedre forståelse af situationen og komme i dybden med forholdene for de ansatte i Helsemins butikker,” fortæller Janni Nielsen om første egentlige møde med de ansatte.

FAKTABOKS

Butiksoverenskomsten

Når Helsemins butiksansatte overgår til butiksoverenskomsten, kan de se frem til at få pension, en fritvalgskonto, 5 feriefridage, forskudttidstillæg, søgnehelligdagsreduktion, regler for pauser og meget andet.

 

Derefter tog Janni Nielsen rundt i de 10 forskellige Helsemin-butikker i hovedstadsområdet for at fortælle de ansatte om gevinsterne og mulighederne i at indgå en overenskomst samt høre nærmere om arbejdsforholdene.

Medarbejderne står sammen

Snart var organiseringen blandt medarbejderne i butikkerne på 85 procent.

Helsemin havde indtil da ikke ønsket at indgå i forhandlinger med HK, men det ændrede sig, da de blev oplyst om organiseringsgraden.

Inden vi udsendte konfliktvarsel, skulle de ansatte dog være med på, hvad det betyder at udsende et konfliktvarsel, for det er ikke uden risiko, fortæller faglig chef i HK Handel Hovedstaden, Jeanette Hahnemann.

”Når vi udsender et konfliktvarsel, så siger vi teknisk set op på vegne af de ansatte, som er medlemmer og udtaget til konflikt,” siger hun.

Men så kom overenskomsten

Alligevel stod de ansatte fast på ønsket om at indgå overenskomst helt til det sidste, for det var først et par dage før udløst konflikt og strejke, at Helsemin og HK endelig blev enige om en overenskomst.

”Det er virkelig godt,” siger Cassia Lolck.

Hun glæder sig til, at der forhåbentlig bliver en lidt mere stabil kreds af kollegaer i fremtiden, og forhåbentlig vil det også give gladere kunder.

De ansatte lægger desuden stor vægt på, at de glæder sig til, at butikscheferne også får gavn af overenskomsten og får bedre vilkår.

Det bliver forhåbentlig generelt meget lettere fra 1. januar 2024, hvor overenskomsten træder i kraft, og indfasningen af løn og rettigheder begynder.