- Du kan se her: Vi har faktisk et helt rum, hvor der hænger waders på rad og række, fortæller han, da han en formiddag viser rundt på arbejdspladsen, der ligger i et industrikvarter i udkanten af Herning.

 

Og ganske rigtigt – i et depotrum hænger der på en bøjlestang den ene røde overlevelsesdragt efter den anden, og på en væg er monteret en række knager, hvorpå grønne waders er hængt op med fødderne øverst og selerne nederst.

 

I et stort tilstødende lokale står tre gummibåde klar til brug – der skal blot rykkes i snoren til de påmonterede motorer – og på hylderne ligger garn, og op ad væggene læner sig fiskenet på stænger.

 

Tommy Silberg i et rum, hvor der hænger waders på rad og række

Tommy Silberg

 

Med i felten

Miljøstyrelsen holder styr på Danmarks miljø, så danskerne har rent vand, indånder ren luft, bevæger sig rundt i en rig natur og bruger og genanvender produkter, som indeholder sikker kemi.

 

Hovedkontoret ligger i Odense, og Miljøstyrelsen Midtjylland i Herning er én ud af seks decentrale enheder. De andre er placeret i Aalborg, Vejen, Sollerup ved Faaborg, Fussingø ved Randers og Nykøbing Falster.

 

Miljøstyrelsen Midtjylland i Herning har godt 30 ansatte, hvoraf en tredjedel er HK’ere. Men opgaverne er meget langt fra dem, der typisk forbindes med HK-arbejde.

 

Hos Miljøstyrelsen Midtjylland bliver der lavet biologiske undersøgelser af planter og dyr – både på land og til vands – og HK’erne er med i felten – kun sjældent sidder de ved et skrivebord. Selv sekretæren er med ude at tage vandprøver en gang imellem.

 

Tager vandprøver

- Jeg arbejder med grundvand og søer. Når det drejer sig om grundvandet, har vi boringer fordelt ud over hele det midt- og vestjyske område – fra den jyske højderyg til Vesterhavet – de er en del af den nationale overvågningsnet – og jeg er ude at tage prøver fra dem, som derefter bliver sendt til analyse hos et eksternt laboratorium, fortæller Tommy Silberg og fortsætter:

 

- Når prøverne er analyseret, er jeg med til at kvalitetssikre data. Det vil sige, at jeg tjekker dem igennem, inden de går videre til Fagdatacentret GEUS, som er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, fortæller han.

 

- Med hensyn til søerne tager jeg vandprøver, som også bliver sendt til undersøgelse. Vi holder øje med næringsstofferne i søerne og laver også undersøgelser af vegetationen og fiskelivet i søerne, så vi kan følge arterne og deres størrelser, beretter han.

 

Om sommeren indgår Tommy i et sø-team på i alt syv personer, der af sikkerhedsgrunde altid er afsted to og to. Resten af året er han alene afsted. 

Tommy Silberg foran nogle af de både, som Miljøstyrelsen Midtjylland bruger til at tage prøver

 

Fra laboratoriet ud i det fri

Tommy Silberg er oprindelig uddannet laborant hos det daværende Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, under Aarhus Universitet) og gik i et kemisk laboratorie, hvor han helt klassisk analyserede vandprøver.

 

Hos Miljøstyrelsen Midtjylland er han ansat som tekniker, og den traditionelle hvide kittel er skiftet ud med grønne waders. Han er desuden valgt som tillidsrepræsentant for sine kolleger.

 

- Jeg kom hertil i 2017, hvor enheden flyttede fra Ringkøbing til Herning, og vi har en god arbejdsplads med et godt kollegaskab, siger han.

 

- Arbejdet er meget praktisk og meget forskelligt, og det kan jeg godt lide. Der kommer hele tiden ny teknologi, som jeg skal følge med i. Vi bruger for eksempel droner, som kan hjælpe os med at tælle, hvor mange fugle der er i en koloni, forklarer han. 

 

- Og så får jeg nogle helt unikke naturoplevelser. Det bedste, jeg ved, er sådan en sensommermorgen i august-september, hvor jeg er ude mellem kl. seks og otte for at tage garn op. Jeg var for nylig ude på Rødsø ved Viborg, hvor der var dis over det hele, og jeg kunne høre, at rørskoven var helt levende af fugle, fortæller han.

 

Til lands og til vands

Tommys kolleger laver stort set det samme som han selv.

 

Nogle tager prøver af vandet i vandløbene, andre følger fiske- og plantelivet, også i de vestjyske fjorde og i Vesterhavet ved Hvide Sande, hvor Miljøstyrelsen Midtjylland har en station.

 

De såkaldt tørre naturtyper bliver også undersøgt – det er blandt andet sommerfugle, planter, bævere og fugle, hvor der bliver holdt øje med bestandene.

 

- Vores fornemste opgave er år efter år at dokumentere tilstanden og udviklingen i den midt- og vestjyske natur, siger Tommy.

 

Se mere om Miljøstyrelsen her 

Artiklen er opdateret 30. oktober 2023

Udvikl dine kompetencer

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.