Julehjerte der er brækket midt over

Det er din arbejdsgivers ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Ubehøvlede og sure kunder er desværre hverdag for mange butiksansatte, og når stressen fra julehandlen og Black Friday kommer oven i, kan kundernes opførsel blive særligt slem.

Her er det vigtigt at huske på, at det aldrig er dig som medarbejder, der skal stå med ansvaret i sådan en situation. Vi har samlet 3 gode råd til, hvordan I håndterer ubehøvlede kunder i fællesskab på arbejdspladsen. 

Mind ledelsen om deres ansvar

I loven står det sort på hvidt, at din arbejdsgiver har pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø - herunder at forebygge og håndtere belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, fx som følge af kundekrænkelser. Det kan fx være at klæde dig som medarbejder ordentlig på til at nedtrappe konflikter og at tage sig af de kunder, som ikke kan tales ned.

Forebyggelsen kan fx bestå i at sørge for at reducere de situationer, hvor konflikter typisk opstår. Fx ved at sørge for, at der er bemanding nok, når der ekstra travlt i julehandel. Eller ved at sikre, at rabatter fremgår korrekt på kassebonen. Det er også vigtigt, at du har den tid, du skal bruge til at løse dine opgaver, og at du er ordentligt klædt på til at løse dem.

Hvis ledelsen ikke lever op til sit ansvar, så mind dem om det gennem jeres tillidsvalgte. I kan med fordel minde dem om, at det står i loven. I kan også henvise dem til det materiale, som BFA har lavet til både ledelse og medarbejdere om emnet.

Hent hjælp

Uanset hvor godt rustet du er til at håndtere konflikter som medarbejder, så vil der opstå situationer, hvor kunden ikke er til at tale med. Og du skal selvfølgelig ikke finde dig i hvad som helst – kunden har ikke altid ret.

Her er det vigtigt, at din arbejdsplads sørger for, at der er hjælp at hente. Helst hjælp fra en leder / chef, som kan komme ind og håndtere kunden, så du ikke skal stå alene med konflikten.

Få talt sammen

Hvis du eller en kollega er udsat for en ubehagelig oplevelse, så er det vigtigt, at I bagefter får talt godt sammen om det på arbejdspladsen. Ellers kan det nemt gå ud over det mentale helbred.

Fx er det desværre normalt at få tanker om, at det er en selv, der er noget galt med, hvis man oplever at blive skældt ud af kunder. Her er det godt at blive mindet om af kollegaer og ledelse, at det aldrig er ens egen skyld, når kunderne ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.