Efteruddannelsesdagen bliver arrangeret af de praktiserende lægers organisationer i samarbejde med HK Privat, Dansk Sygeplejeråd og dbio.

Sådan er dagen
Dagen begynder med et fællesoplæg fra børne- og ungdomspsykiater Jakob Ørnberg med forslag til, hvordan man i klinikken kan bruge neuropsykiatriske perspektiver til at afdække den unges forudsætninger og videre behandling. Derefter kan du tilmelde dig 2 ud af 6 mulige sessioner:

• Visitation
• ADHD og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
• Funktionelle lidelser og praksispersonalets rolle i at hjælpe patientgruppen
• Basal EKG-læsning og tolkning
• Stetoskopi af lunger, hjerte og mave
• Demens - hvordan håndterer vi de pårørende?

Chris MacDonald afrunder med et opløftende foredrag; "Koden til trivsel og præstation".

Læs detaljer i programmet og tilmeld dig