Mette Julie
Mette Julie Theilsborg, formand for Organisationsgruppen.

Du kan se frem til en weekend fuld af inspirerende oplæg og levende debatter. Alt bliver betalt for dig – både hotelværelse, transport og mad.

Som en del af Organisationsgruppen møder du nok mange af de samme udfordringer, som andre der er ansat i en organisation, der er sat i verden for at tjene et højere formål.

Vi har sat formand for Organisationsgruppen Mette Julie Theilsborg stævne, så hun kan fortælle dig, hvorfor din stemme er vigtig, og hvorfor det er vigtigt, du møder op. Eksempelvis kan du præge, hvilke krav skal stå øverst, når HK Privat skal forny landsoverenskomster i 2025.

Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger en weekend på landsmødet?
Det er simpelthen medlemmernes direkte måde at få indflydelse helt ind i kernen af HK Privat.

Fair nok. Men hvad kan jeg som menigt medlem bidrage med?
Alle, der møder op til landsmødet, kan stemme på dem, der stiller op til bestyrelsen – du kan også selv stille op. Det er bestyrelsen, der varetager dine interesser. Om det er løn, frihed, arbejdsmiljø eller noget fjerde. Bestyrelsen har direkte kontakt til HK Privat og kan præge, hvad der skal med ind til forhandlingsbordet.
I år sker der stor udskiftning i bestyrelsen; der er mange ledige pladser. Så din stemme er ekstra vigtig i år i forhold til, hvem der skal repræsentere dig.

Hvad er organisationsgruppen optaget af?
Vi er enormt optaget af dækningsområdet - altså hvem er dækket af en overenskomst.
Vi er også meget optaget af den offentlige ramme, som ofte sætter retningen for vores løn. Mange af os er ansat i organisationer, hvor vi arbejder for et højere formål og på et værdigrundlag. Derfor kan vi til lønsamtaler opleve ledelsen italesætte, at en lønstigning vil gå ud over midler og muligheder til medlemmerne i organisationen.

Hvad kan jeg så forvente af landsmødet?
En masse engagerede medlemmer, som elsker deres arbejde og udfører det med hjerteblod. Det bærer samtalerne og debatterne præg af. Vi er ofte de faglige nørder, der møder op på kontoret, fuld af engagement. Vi elsker vores arbejde på trods af vilkår, vi nogle gange kunne ønske var bedre.

Hvad bliver den første og største opgave efter landsmøde?
Det bliver OK24. Vores overenskomster følger de offentlige overenskomster, og de skal forhandles i år. Vi ønsker at sætte fokus på vores politiske dagsorden, som er lønrammer og dækningsområdet.

Nu sidder du forhåbentligt og tænker: ”Det vil jeg gerne med til. Hvor tilmelder jeg mig?”. Det er heldigvis nemt. Du skal blot følge dette link.