Claus
Claus Rostgaard, formand for Servicegruppen.

Du kan se frem til en weekend fuld af inspirerende oplæg og levende debatter. Alt bliver betalt for dig - både hotelværelse, transport og mad. 

Servicegruppen er meget bred gruppe, hvor folk er ansat i alt fra IT-virksomheder til i kasinoer og i rederibranchen.  

Vi har sat formand for Servicegruppen Claus Rostgaard i stævne, så han kan fortælle dig, hvorfor din stemme er vigtig, og hvorfor det er vigtigt, du møder op. Eksempelvis kan du præge, hvilke krav skal stå øverst, når HK Privat skal forny landsoverenskomster i 2025. 

Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger en weekend på landsmødet?  
Det er vigtigt. Det er under landsmødet, at medlemsdemokratiet i HK Privat fungerer optimalt. Alle medlemmer kan give sin mening til kende. Samtidig kan du som medlem stemme på, hvem der skal blive en del af bestyrelserne. 

Du kan også selv stille op til bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen præger man arbejdet hos HK Privat, og dermed i hvilken retning vi sammen skal forme det fremtidige arbejdsliv. 

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har folk i bestyrelsen, der har erfaring fra mange forskellige arbejdspladser rundt i landet. Så vi bedst ved, hvor vi skal sætte ind i forhold til at forbedre arbejdspladserne.  

Fair nok. Men hvad kan jeg som menigt medlem bidrage med?  
Du kan bidrage med viden og erfaring ude fra arbejdspladserne. På den måde er vi bedst rustet ved de centrale forhandlinger af overenskomsterne.    

Hvad er Servicegruppen optaget af?  
Lige for tiden er vi meget optaget af at få resultaterne fra OK23 til at komme ud og leve i virksomhederne. Her taler vi blandt andet om de lokale lønforhandlinger, hvor vi understøtter arbejdet med at få vores tillidsfolk til at få forhandlet større lønstigninger hjem.  

Hvad kan jeg så forvente af landsmødet?  
Man kan forvente at møde ligesindede kollegaer fra alle mulige virksomhedsheder.  
Forhåbentlig bliver du fagligt inspireret.

Jeg bliver altid personligt glad for at se så mange af vores medlemmer samlet. HK Privat er ikke stærkere end vores medlemmer, og til landsmødet ser du for alvor vores styrke.  

Hvad bliver den første og største opgave efter landsmøde?  
Det bliver at få den nyvalgte bestyrelse i arbejdstøjet. Sammen skal de få samlet alle de input, vi har fået til landsmødet, så vi kan arbejde videre med det - og allerede begynde at forberede os til OK25.  

Nu sidder du forhåbentligt og tænker: ”Det vil jeg gerne med til. Hvor tilmelder jeg mig?”. Det er heldigvis nemt. Du skal blot følge dette link.