Nina
Nina Heidelbach, formand for Industrigruppen.

Du kan se frem til en weekend fuld af inspirerende oplæg og levende debatter. Alt bliver betalt for dig - både hotelværelse, transport og mad.

Vi har sat formand for Industrigruppen Nina Heidelbach stævne, så hun kan fortælle dig, hvorfor din stemme er vigtig, og hvorfor det er vigtigt, du møder op.

Eksempelvis kan du præge, hvilke krav skal stå øverst, når HK Privat skal forny landsoverenskomster i 2025.

 

Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger en weekend på landsmødet?
Vi har kun landsmøde hvert andet år. Det er din mulighed for at få direkte indflydelse i Industrigruppen.

I løbet af landsmødet har du mulighed for at komme med dit besyv til, hvad vi skal arbejde videre med i kampen for at gøre dit arbejdsliv bedre.

Fair nok. Men hvad kan jeg som menigt medlem bidrage med?
Det er enormt vigtigt, at du kommer som medlem og giver dine inputs i forhold til, hvordan dit arbejdsliv hænger sammen. Hvad fungerer? Og hvor skal vi sætte ind?
I bestyrelsen har vi også brug for ris og ros. Hvad skal vi gøre bedre, og hvad skal vi fortsætte med at gøre. Derudover kan du være med til at præge, hvad vi skal sætte fokus på i fremtiden.
Så kan du også stille op til bestyrelsen.

Hvad er Industrigruppen optaget af?
Vi er optaget af at få resultaterne fra OK23 til at komme ud og leve på vores medlemmers arbejdspladser. Særligt at vi fokuseret på at de lokale lønforhandlinger i sving, så vores medlemmer kan få mere i løn.

Hvad kan jeg så forvente af landsmødet?
Spændende program med interessante oplæg. Og så kan du forvente en weekend i selskab med engagerede HK’ere fra nær og fjern.

Hvad bliver den første og største opgave efter landsmøde?
Vi ved jo ikke, hvordan bestyrelsen kommer til at se ud efter landsmødet. Men den nyvalgte bestyrelse skal med det samme i arbejdstøjet og indsamle inputs, krav og ønsker fra landsmødet og tage dem med videre i arbejdet mod OK25.

Nu sidder du forhåbentligt og tænker: ”Det vil jeg gerne med til. Hvor tilmelder jeg mig?”. Det er heldigvis nemt. Du skal blot følge dette link.