Farlig  kemi

Man når aldrig i mål med at udfase farlig kemi. Man bør altid evaluere, om der findes mindre farlige produkter, fortæller AMR Magrethe Sparre. Illustration: Colourbox

Det er blevet sikrere at arbejde i Coops butikker takket være en stor indsats for at mindske risikoen for udsættelse for farlig kemi. Det er sket ved et skifte til færre og mildere kemiske produkter og ved at uddanne medarbejdere og ledelse i at håndtere kemien rigtigt.

Indsatsen er blevet til igennem et samarbejde mellem bl.a. arbejdsmiljørepræsentant Magrethe Sparre og Coops arbejdsmiljøchef.

Magrethe Sparre er glad for resultatet.

- Vi har Søren Jensemig arbejdet hårdt for det, så det er godt at se, at det bærer frugt, fortæller hun.

Magrethe Sparre har som arbejdsmiljørepræsentant i mange år arbejdet med at forebygge arbejdsskader fra kemi. Men nye regler om farlig kemi har været med til at ændre i måden, hun og ledelsen arbejder med problemet.

- Vi har fået et større fokus på dels at erstatte farlige produkter med mindre farlige, dels at kommunikere og uddanne bedre om farlig kemi, fortæller hun.

Den gode kommunikation

God kommunikation og bedre uddannelse om farlig kemi har været en afgørende del af Coops indsats, fortæller Magrethe Sparre. Især i forhold til at fortælle de helt unge medarbejdere om, hvad de ikke må arbejde med.

- Som ledelse er man nødt til at være meget tydelig i sin kommunikation. Man har ansvar for, at de unge medarbejdere bliver oplært grundigt og instrueret, siger hun.

Det er ikke en opgave, som man klarer med et fingerknips, understreger Magrethe Sparre,

- De unge vil rigtig gerne vise, at de kan klare det hele. Så lederne er nødt til at holde godt øje med, om instrukserne faktisk bliver fulgt, eller om de lige skal forklares igen. Man kan ikke tillade sig som ledelse at læne sig tilbage og sige: ”Det går nok”.

Med den nye indsats er det blevet endnu tydeligere beskrevet for hvert produkt, hvordan det er farligt, og hvordan det skal håndteres korrekt. Der er også blevet lavet plakater, instruktionsvideoer og kurser til lederne, som skal være med til at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Aldrig i mål

Selvom Coop er kommet langt med de nye tiltag, så er de ikke helt i mål – og det kan man nok heller aldrig helt komme, forklarer Magrethe Sparre. Det skyldes, at man ifølge arbejdsmiljøloven altid skal forsøge at erstatte farlige produkter med mindre farlige produkter.

- Derfor er man også nødt til hele tiden at evaluere og undersøge, om de produkter, vi nu har, kan erstattes af mindre farlige produkter.

Coop blev nomineret til arbejdsmiljøprisen 2023 for deres opgør med farlig kemi.

Du kan lære mere om, hvordan I kommer godt i gang med at udfase farlig kemi her.

Hvad er farlig kemi?

Farlig kemi kan fx findes i rengøringsprodukter. Det kan bl.a. være produkter, der er stærkt ætsende, brandfarlige eller giftige. En butiksmedarbejder kan fx risikere at komme i kontakt med den farlige kemi, hvis han eller hun skal flytte rundt på det eller bruge det til rengøring.