Bonnie Blirup
Bonnie Blirup, formand for Sundhedsgruppen

Du kan se frem til en weekend fuld af inspirerende oplæg og levende debatter. Alt bliver betalt for dig – både hotelværelse, transport og mad.

Vi har sat formand for Sundhedsgruppen Bonnie Blirup stævne, så hun kan fortælle dig, hvorfor din stemme er vigtig, og hvorfor det er vigtigt, du møder op. Eksempelvis kan du præge, hvilke krav skal stå øverst, når HK Privat skal forny landsoverenskomster i 2025.

Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger en weekend på landsmødet?
Vi har brug for dig, og at så mange medlemmer som muligt møder op. Det er jeres inputs og oplevelser fra det virkelige liv ude på arbejdspladserne, vi skal bruge til at finde ud, hvor vi skal arbejde hen mod for at gøre dine arbejdsvilkår bedre.

Fair nok. Men hvad kan jeg som menigt medlem bidrage med?
Jeg kan understrege, at vi lytter til dine inputs i bestyrelsen. Det har stor betydning for, hvilke krav vi tager med til forhandlingsbordet til den kommende OK-periode.

Hvad er Sundhedsgruppen optaget af?
Vi er optaget af et godt arbejdsmiljø. Under Corona-epidemien var vi en af de udsatte grupper, der måtte gå på arbejde. Sidenhen har rammerne for arbejdsmiljøet været i højsæde.

Vi er også optaget af de teknologiske forandringer, vi ser i samfundet. Eksempelvis: Kommer robotter i fremtiden til at kunne udføre nogle af vores medlemmers arbejdsopgaver i fremtiden?
Selvom det nok ikke er i den nære fremtid, så er vi opmærksomme og ønsker at være på forkant.

Skal vi i forlængelse heraf begynde at se på, om vi skal løse andre opgaver i sundhedsklinikkerne fremover?

Hvad tog du selv med hjem fra sidste landsmøde?
Jeg tog med, at vi for alvor skulle have stablet lønforhandlingskurser på benene. Mange af vores medlemmer har et efterslæb, når det kommer til lønninger.

Vi skal også have fundet en model, så det bliver nemmere for vores medlemmer at få efteruddannelse. Det er svært for mange at få fri til det, da eksempelvis tandlægeklinikassistenter og lægesekretærer er meget svære at undvære fra arbejdspladsen.

Vi skal også have kigget på den faglige stolthed. Mange af vores medlemmer skal have fundet den frem igen. Vi udfører vigtigt og uundværligt arbejde.

Hvad kan jeg så forvente af landsmødet?
Du kan forvente en spændende weekend.

Vi har også ry i Sundhedsgruppen for at tage godt imod nye. Så hvis det er dit første landsmøde, skal du ikke frygte for at stå alene i et hjørne. Vi bestyrelsen er meget opmærksomme på alle deltagende.

Hvad bliver den første og største opgave efter landsmøde?
Så snart landsmødet er overstået, går vi i gang med at forme en nye handlingsplan ud fra de inputs, vi har fået fra jer medlemmer i løbet af weekenden. Så må vi se, om det er løn, arbejdsmiljø eller andre fokusområder, vi skal arbejde hen mod.

Nu sidder du forhåbentligt og tænker: ”Det vil jeg gerne med til. Hvor tilmelder jeg mig?”. Det er heldigvis nemt. Du skal blot følge dette link.