I butiksoverenskomsten er der nogle særlige regler for helligdage. Uanset om du skal arbejde i helligdagene, eller om din fridag falder på en helligdag, er der kompensation at hente i form af reduktion for søgnehelligdage - altså helligdage der falder på en hverdag. 

Vi har listet reglerne op i de største overenskomster herunder, så du kan se, hvad der gælder for dig. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst, der gælder for dig, kan du se det ved at logge ind på MitHk.
Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads, gælder de regler, der står i din ansættelseskontrakt, eller de vilkår, du selv har aftalt ved din ansættelse. Du kan altid kontakte din lokale HK-afdeling på 7011 4545, hvis du er i tvivl om noget.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Regnestykkerne nedenfor er baseret på de fire påskehelligdage, men hvis din 16-ugers vagtplan omfatter andre helligdage, skal de også modregnes.

Fuldtidsansatte
Fuldtidsansatte får kompenseret helligdage med 7,5 time.
I den arbejdsperiode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal du arbejde 4 x 7,5 time = 30 timer mindre.
Din arbejdsgiver kan derfor i denne arbejdsplanperiode kun planlægge med 562 timer mod normalt 592 timer. Men du skal have løn som normalt for alle 592 timer.

Deltidsansatte
Deltidsansatte med over 10 timer om ugen i gennemsnitlig arbejdstid får reduktion i arbejdstiden for helligdage. I den arbejdsplanperiode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal du have reduceres din arbejdstid således:
 • over 10 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 3,5 timer = 14 timer mindre
 • over 20 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 4,5 timer = 18 timer mindre
 • over 25 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 5,5 timer = 22 timer mindre
 • over 30 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 7,0 timer = 28 timer mindre

Fleksibelt deltidsansatte
For ansatte i intervallet 8-15 timer om ugen i gennemsnit: Reduceres med 2 timer pr. søgnehelligdag
For ansatte i intervallet 13-20 om ugen i gennemsnit: Reduceres med 2 timer pr. søgnehelligdag

NB! Du får fuld løn - også for de timer, du skal arbejde mindre.
Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet.
DIO II
PÅ DIO II-overenskomsten reduceres du for tre dage i påsken.

Fuldtidsansatte
Hvis butikken holder åbent på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i en arbejdsplansperiode, hvor du for eksempel arbejder otte timer på 2. påskedag, skal have otte timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn.
 • Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder åbent, så skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time). Du skal altså arbejde mindre i arbejdsplansperioden, men til din sædvanlige løn.
 • Hvis butikken holder lukket på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn).
 • Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder lukket, så skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time).

Deltidsansatte
 • Hvis butikken holder åbent på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i den arbejdsplanperiode, hvor du for eksempel arbejder fire timer på 2. påskedag, skal have fire timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn.
 • Hvis butikken holder lukket på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn).

Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet.

Fleksibelt deltidsansatte
 • For ansatte i intervallet 8-15 timer om ugen i gennemsnit: Reduceres med 2 timer pr. søgnehelligdag
 • For ansatte i intervallet 13-20 om ugen i gennemsnit: Reduceres med 2 timer pr. søgnehelligdag
Coop, BA og SFU
Ansatte med 10,5 plantimer eller mere skal have reduceret arbejdstiden for skærtorsdag, langfredag, påskedag samt 2. påskedag. Der skal kompenseres for dagene, uanset om butikken har åbent eller ej, og uanset om du er på arbejde eller ej. Der kompenseres i arbejdstiden med 1/5 af dine plantimer (timer på din kontrakt) for hver dag, der skal kompenseres for. Er dine plantimer for eksempel 30 timer, betyder det, at arbejdstiden skal reduceres med 30 timer divideret med 5 = 6 timer ganget med 4 dage = 24 timer i alt for påsken. Men du skal have din normale fulde løn.

For dig i Coop
Reduceringen i arbejdstiden kan planlægges i perioden to uger før helligdagen, ugen helligdagen falder i eller to uger efter helligdagen. Den skal så vidt muligt gives som hele dage.

For dig på en overenskomst med BA eller SFU
Reducering i arbejdstiden kan placeres i hele planperioden. Reduceringen skal så vidt muligt gives som hele dage.

Deltidsansatte:
Deltidsansatte skal have overtidsbetaling, hvis de arbejder ud over den reducerede arbejdstid for en fuldtidsansat.
Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet.