Kunstig intelligens illustreret som hjerne

Potentialet ved den nye AI-teknologi er stort. Illustration: Colourbox

Udviklingen af kunstig intelligens går hurtigt, og på de fleste lagre er det i høj grad AI, der planlægger arbejdet for medarbejderne. Det har ført til en del bekymring for de konsekvenser, det kan få på arbejdsmiljøet.

Men kan den nye teknologi også bruges til at styrke arbejdsmiljøet? Det undersøger et nyt forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Vi har hørt mange skræmmende historier fra fx USA om, hvordan algoritmeledelse og AI bliver brugt til at maksimere produktiviteten uden at tage højde for arbejdsmiljøet. Nu prøver vi at tage de positive briller på for at se, hvordan AI kan gavne arbejdsmiljøet, fortæller ph.d.-studerende Rúni Bláfoss, der er en af forskerne bag projektet.

Konkret undersøger han bl.a., om algoritmeledelse ved brug af AI kan være med til at fordele arbejdsopgaverne bedre, så man som medarbejder i løbet af en arbejdsdag ikke ender med kun at løfte tunge ting og dermed risikerer at overanstrenge sig.

"Når chefen er en algoritme"

NFA’s forskningsprojekt hedder ”Når chefen er en algoritme”, løber over tre år og startede i efteråret 2023. Først bliver der indsamlet data og udregnet forslag til en sundere fordeling og mere medarbejderindflydelse på lagrene. Derefter bliver den kunstige intelligens afprøvet i praksis på de lagre, der har været med til at komme med forslag. Og til sidst bliver det afprøvet på et helt nyt lager.

Høje daglige løftemængder kan give smerter

Rúni Bláfoss har med sin tidligere forskning vist, at jo mere man løfter i løbet af en arbejdsdag, desto højere er risikoen for, at man får smerter i ryggen.

- Ved at videreudvikle lagersystemerne håber vi på, at vi automatisk kan fordele løftemængderne mere jævnt imellem medarbejderne, så de får en sundere arbejdsdag. Det kan fx være, hvis du lige har fyldt nogle tunge paller, så bliver du tildelt lettere paller efterfølgende, forklarer Rúni Bláfoss.

Der kan dog være mange faktorer i spil, når man skal fordele løftemængden mellem medarbejderne hen over arbejdsdagen. Derfor vil forskningsprojektet løbende indsamle erfaringer fra både medarbejdere og ledelser på lagrene.

Mere indflydelse til medarbejderne

Det er også vigtigt for arbejdsmiljøet, at man som medarbejder har indflydelse på sin arbejdsdag. Derfor undersøger forskningsprojektet ligeledes, hvordan medarbejderne kan få og udøve indflydelse i et arbejde, der primært er planlagt af en kunstig intelligens.

- Det kunne fx være ved, medarbejderne løbende kan give mundtlig information og ønsker til den kunstige intelligens som til Siri, der så kan inddrage informationen i planlægningen af arbejdet, siger Rúni Bláfoss.

Konference for tillidsvalgte på lagerområdet

D. 18. april 2024 har du som tillidsvalgt på lagerområdet mulighed for at blive endnu klogere på, hvordan arbejdsmiljøet bliver påvirket på godt og ondt af digitale systemer. Du kan bl.a. høre Rúni Bláfoss fortælle om sin forskning. Du kan læse det spændende program og tilmelde dig her.